Administration under studier

Efter kursstart behöver du som anordnare sköta löpande administration.

Studieaktivering vid kursstart i Barn- och elevregistret (BER) 

Studieaktivering ska ske i samband med kursstart så fort eleven har påbörjat sina studier. I Kursdeltagarmenyn kan man enkelt söka fram de elever som ännu inte är studieaktiverade.

Manual

Studieaktivering vid kursstart i BER (pdf, 26,4 kB, nytt fönster)

Registrering av avbrott i Barn- och elevregistret (BER) 

När en elev avbryter sina studier ska det så fort som möjligt registreras i BER. Att registrera avbrott i tid är viktigt av flera anledningar, dels för att eleven inte ska finnas kvar som kursaktiv i undervisningsgrupper vid betygssättning i Elevdokumentationen samt CSN och andra myndigheter ska få tillgång till den uppdaterade informationen.

Tänk på att avbrottsdatumet är lika med elevens sista aktivitet på kursen.
Avbrott kan registreras både på individ- och på gruppnivå.
Om ett kurspaket eller samtliga kurser ska avbrytas eller registreras som ej påbörjade, kan man på individnivå använda funktion ”Avsluta elev” i Studieplanen.

Manual

Registrering av avbrott i BER (pdf, 112 kB, nytt fönster)

Återaktivering av elev i Barn- och elevregistret (BER) 

Om en elev har blivit felaktigt avregistrerad på en kurs är det viktigt att återaktivera eleven på ett korrekt sätt. Nedanstående process kan tillämpas både vid återaktivering av ej påbörjade studier och vid kursavbrott.

Manual

Återktivering av elev i BER (pdf, 40,2 kB, nytt fönster)

Koppla betygssättande lärare i Barn- och elevregistret (BER) 

Vid kursslut ska betygssättning ske i Elevdokumentation. För att en undervisningsgrupp i BER ska överföras till Elevdokumentation måste man koppla en eller flera betygssättande lärare till undervisningsgruppen. Betygen ska vara registrerade och låsta senast två veckor efter kursslut. Om det saknas en lärare i BER, kontakta oss via funktionsbrevlådan.

E-post: support.systemadmin.amf@edu.stockholm.se

Manual

Koppla betygsättande lärare i BER (pdf, 107,5 kB, nytt fönster)

Uppdaterad