Entreprenad i Stockholms offentliga miljöer

Här finns information för leverantörer som arbetar med offentliga miljöer. Det kan handla om till exempel parker, idrottsplatser och gator.

Uppdaterad