Fristående förskola och skola

I Stockholms stad finns det 175 fristående grund- och gymnasieskolor samt 460 fristående förskolor cirka 180 familjedaghem (pedagogisk omsorg).

De fristående förskolorna, familjedaghemmen och skolorna är en stor och viktig del av stadens pedagogiska verksamhet.

Verksamheter

Barn- och elevregistret (BER)

Barn- och elevregistret är Stockholms stads webbaserade verksamhetssystem för grundskolor, förskolor och pedagogisk omsorg.

Nätverk och samarbete

Uppdaterad