Fristående förskola och skola

I Stockholms stad finns det 175 fristående grund- och gymnasieskolor samt 460 fristående förskolor och cirka 180 pedagogisk omsorg.

De fristående förskolorna, pedagogisk omsorg och skolorna är en stor och viktig del av stadens pedagogiska verksamhet.

Stadshuset jubilerar med skolvisningar

2023 firar Stockholms stadshus 100 år. Det firas på många sätt.

Ett av inslagen i firandet är visningar för barn och elever.

Fristående verksamheter

Minska skadliga kemikalier i förskolan och skolan

Stockholms förskolor och skolor ska vara kemikaliesmarta. Både kommunala och fristående verksamheter är välkomna att ta del av material och utbildningar.

Verksamhetssystemet Barn- och elevregistret (BER)

Barn- och elevregistret är Stockholms stads webbaserade verksamhetssystem för grundskolor, förskolor och pedagogisk omsorg.

Uppdaterad