Fristående förskola och skola

I Stockholms stad finns det 175 fristående grund- och gymnasieskolor samt 460 fristående förskolor och cirka 180 pedagogisk omsorg.

De fristående förskolorna, pedagogisk omsorg och skolorna är en stor och viktig del av stadens pedagogiska verksamhet.

Om coronaviruset

Är du fristående huvudman och vill ha information om hur du ska hantera Covid-19?

Stockholms stads egna verksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skolor och förskolor. Du kan läsa om hur Stockholms stad hanterar sina verksamheter på start.stockholm som uppdateras kontinuerligt.

Som fristående huvudman ansvarar du för de beslut om åtgärder du fattar med anledning av den rådande situationen. Information om huvudmannens ansvar i dessa frågor hittar du på Skolverkets webbplats.

Fristående verksamheter

Verksamhetssystemet Barn- och elevregistret (BER)

Barn- och elevregistret är Stockholms stads webbaserade verksamhetssystem för grundskolor, förskolor och pedagogisk omsorg.

Uppdaterad