Grundskola och anpassad grundskola

De fristående skolorna är en stor och viktig del av stadens skolverksamhet för barn och elever.

Här kan du som är anordnare läsa om bland annat ersättning, stöd och vårt kvalitetsarbete.

Aktuellt kring Ukraina

Din skola kan ta emot elever från Ukraina eller hänvisa dem till utbildningsförvaltningens mottagningsenhet START Stockholm.

Blanketter och ersättning

Verksamhetssystemet Barn- och elevregistret (BER)

Barn- och elevregistret är Stockholms stads webbaserade verksamhetssystem för grundskolor, förskolor och pedagogisk omsorg.

Stöd till anordnare

Kvalitet och samverkan

Anpassad grundskola

Styrdokument och tillstånd

Styrdokument

Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor som rör anordnare till Stockholms stad.

Branschorganisation för fristående skolor

Uppdaterad