Antagningstjänsten Söka skola Stockholm

Är din skola med i den gemensamma antagningstjänsten? Här läser du om tjänsten, hittar inloggningen eller hur din skola ansluter sig till tjänsten.

Inloggning antagningstjänsten

Inför varje ny skolsöksperiod laddas systemstödet Antagningstjänsten med din skolas samtliga sökanden och det är i denna tjänst din skolan sköter er antagning utifrån tidplan.

Mall för uppdatering av skolans kontaktpersoner och behörigheter (docx, 88 kB, nytt fönster)

Aktuellt

Uppdatera era ansvariga personer för kontakt vad gäller ansökan och antagning till er skola. Se instruktioner i ”Mall för uppdatering av skolans kontaktpersoner och behörigheter”. Är det ingen ändring behöver ni inget göra. Om ni är osäkra på vilka som idag står för kontakt kan ni mejla till:

skolval@edu.stockholm.se

Ansluta sig till Söka skola Stockholm

Stockholm växer så det knakar. Förvaltningen vill underlätta skolsöksperioden för såväl vårdnadshavare som huvudmän. När vi tittar tillbaka på tidigare års skolval ser vi att vi tillsammans har mycket att vinna på ökad transparens och därmed få en bättre överblick av skolsökandets effekter för hela staden.

Om ni inte haft något möte med oss och vill diskutera en eventuell medverkan är ni välkomna att höra av er till oss. 

skolval@edu.stockholm.se

Vilka är fördelarna med att vara med?

  • E-tjänsten bidrar till en effektiv handläggning av skolplacering till förskoleklass och årskurs 1–9.
  • Det blir en samordning med en tydlig tidsram som gör systemet enklare för vårdnadshavarna.
  • Skolorna kan i god tid planera för det kommande läsåret avseende resurser och schemaplanering
  • Vårdnadshavarna får i god tid veta var deras barn ska gå i förskoleklass och skola
  • Stockholms stad får en bra överblick över att alla elever har en plats i en skola
  • Genom att delta visar den fristående skolan sitt engagemang för och intresse av att skolsystemet i Stockholms stad fungerar väl.

Uppdaterad