Antagningstjänsten Söka skola Stockholm

Är din skola med i den gemensamma antagningstjänsten? Här läser du om tjänsten, hittar inloggningen eller hur din skola ansluter sig till tjänsten.

Antagningstjänsten i Barn- och elevregistret

Fristående skolor som är sökbara i Stockholms stads e-tjänst Söka skola hanterar antagning i systemstödet Antagningstjänsten i BER (Barn- och elevregistret). Inför varje ny skolsöksperiod behöver en ansluten skola meddela eventuella ändringar till Skolplaceringsfunktionen – Utbildningsförvaltningen. Exempel på ändringar är namn på skolan, sökbara årskurser eller beställning av nya behörigheter.

Ansökningsperioden för vårdnadshavare är den 15 januari–15 februari. Efter ansökningsperioden antar anslutna fristående skolor enligt en angiven tidplan som kommuniceras via mejl till berörda skolor. Antagning av fristående skolor sker i enlighet med skolans egna urvalsgrunder.

Under hösten bjuder utbildningsförvaltningen in till informationspass för samtliga fristående skolor i Stockholms stad.

Behörighetsblankett för Barn- och elevregistret (pdf)

Kontakt

Skolplaceringsfunktionen finns tillgängliga för att stötta och informera fristående skolor i frågor om ansöknings- och antagningsprocessen i Stockholms stad. Hör av er till oss om ni till exempel

  • behöver informera om ändringar som påverkar ansökning- och antagningsprocessen
  • önskar vara anslutna till Stockholms stads ansökning- och antagningsprocess
  • vill kontrollera behörigheter eller kontaktuppgifter till er skola.

E-post: skolval@edu.stockholm.se

Ansluta sig till Söka skola Stockholm

Stockholm växer så det knakar. Förvaltningen vill underlätta skolsöksperioden för såväl vårdnadshavare som huvudmän. När vi tittar tillbaka på tidigare års skolval ser vi att vi tillsammans har mycket att vinna på ökad transparens och därmed få en bättre överblick av skolsökandets effekter för hela staden.

Om ni inte haft något möte med oss och vill diskutera en eventuell medverkan är ni välkomna att höra av er till oss.

E-post: skolval@edu.stockholm.se

Vilka är fördelarna med att vara med?

  • E-tjänsten bidrar till en effektiv handläggning av skolplacering till förskoleklass och årskurs 1–9.
  • Det blir en samordning med en tydlig tidsram som gör systemet enklare för vårdnadshavarna.
  • Skolorna kan i god tid planera för det kommande läsåret avseende resurser och schemaplanering
  • Vårdnadshavarna får i god tid veta var deras barn ska gå i förskoleklass och skola
  • Stockholms stad får en bra överblick över att alla elever har en plats i en skola.
  • Genom att delta visar den fristående skolan sitt engagemang för och intresse av att skolsystemet i Stockholms stad fungerar väl.

Uppdaterad