Blanketter

Här hittar du blanketter som rör grundskola och grundsärskola.

För grundsärskola

Blanketter och stödmaterial som specifikt rör grundsärskolan finns på en separat sida.

Grundsärskola

Den behörighetsroll som gäller för fristående grundskolor heter GR/GRS anordnare fristående Sthlm. Behörighet ges till en person per skola men kan vid behov tilldelas fler personer för samma enhet, till exempel om olika ersättningar hanteras av olika personer i er organisation.

Behörighet till BER för anordnare – grundskola (pdf, 564 kB, nytt fönster)

Firmatecknaren fyller i och signerar blanketten. Varje enhet ansvarar för att behålla och förvara originalet. Skicka blanketten med e-post till:

resursfordelning.grundskolan@edu.stockholm.se

Blanketter kring skolskjuts finns på webbplatsen för vårdnadshavare. Där hittar du exempelvis:

  • skolskjuts
  • läkarintyg
  • blanketter för resor med eget fordon (självskjutsning).

Uppdaterad