Blanketter grundskola

Här hittar du blanketter som rör grundskola och anpassad grundskola.

För anpassad grundskola

Blanketter och stödmaterial som specifikt rör anpassad grundskola finns på en separat sida.

Blankettsamling

Den behörighetsroll som gäller för fristående grundskolor heter GR/GRS anordnare fristående Sthlm. Behörighet ges till en person per skola men kan vid behov tilldelas fler personer för samma enhet, till exempel om olika ersättningar hanteras av olika personer i er organisation.

Behörighet till BER för anordnare – grundskola (pdf)

Firmatecknaren fyller i och signerar blanketten. Varje enhet ansvarar för att behålla och förvara originalet. Skicka blanketten med e-post till:

resursfordelning.grundskolan@edu.stockholm.se

Blanketter kring skolskjuts finns på webbplatsen för vårdnadshavare. Där hittar du exempelvis:

  • skolskjuts
  • läkarintyg
  • blanketter för resor med eget fordon (självskjutsning).

Uppdaterad