Blanketter

Här hittar du blanketter som rör grundskola och grundsärskola.

Den behörighetsroll som gäller för fristående grundskolor heter GR/GRS anordnare fristående Sthlm. Behörighet ges till en person per skola men kan vid behov tilldelas fler personer för samma enhet, till exempel om olika ersättningar hanteras av olika personer i er organisation.

Behörighet till BER för anordnare – grundskola (pdf, 533 kB, nytt fönster)

Firmatecknaren fyller i och signerar blanketten. Varje enhet ansvarar för att behålla och förvara originalet. Skicka blanketten med e-post till:

resursfordelning.grundskolan@edu.stockholm.se

Blanketter kring skolskjuts finns på webbplatsen för vårdnadshavare. Där hittar du exempelvis:

  • skolskjuts
  • läkarintyg
  • blanketter för resor med eget fordon (självskjutsning).

Alla blanketter och stödmaterial kring grundsärskola och mottagande finns på sidan Grundsärskola.

Uppdaterad