Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en skolform för elever som inte uppnår grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Mottagande i anpassad grundskola

Beslut om mottagande i anpassad grundskola fattas av utbildningsnämnden efter bedömning av utbildningsförvaltningen. Detta gäller för elever som är folkbokförda i Stockholms stad.

Utbildningsförvaltningen behöver följande fyra bedömningar från er för att kunna ta beslut

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • ett medicinskt utlåtande.

Uppdaterad