Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en skolform för elever som inte uppnår grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Mottagande i anpassad grundskola

Beslut om mottagande i anpassad grundskola fattas av utbildningsnämnden efter bedömning av utbildningsförvaltningen. Detta gäller för elever som är folkbokförda i Stockholms stad.

Utbildningsförvaltningen behöver följande fyra bedömningar från er för att kunna ta beslut:

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • ett medicinskt utlåtande

Stöd till anordnare

Vårdnadshavares beslut om ändrad skolgång (UtbF8862) (word)

Vi kommer inom kort att byta ut blanketten mot en tillgänglighetsanpassad version. Om du behöver en tillgänglighetsanpassad blankett kan du kontakta oss via e-post.

E-post: mottagandeteamet@edu.stockholm.se

Blankett att fylla i och skicka in

Ändring/uppfoljning av befintlig behovsgrupp (utbf8826gr) (word)

Stödmaterial

Stödmaterial: Ändring/uppföljning av befintlig behovsgrupp (utbf8826gr-s) (word)

Vi kommer inom kort att byta ut dessa blanketter mot tillgänglighetsanpassade versioner. Om du behöver en tillgänglighetsanpassad blankett kan du kontakta oss via e-post.

E-post: mottagandeteamet@edu.stockholm.se

Samtycke till rekvirering av beslut/beslutsunderlag – förskoleklass (UtbF8852) (word)

Samtycke till rekvirering av beslut/beslutsunderlag – elev i anpassad grundskola (UtbF8805) (word)

Vi kommer inom kort att byta ut dessa blanketter mot tillgänglighetsanpassade versioner. Om du behöver en tillgänglighetsanpassad blankett kan du kontakta oss via e-post.

E-post: mottagandeteamet@edu.stockholm.se

Du hittar information om ersättning i förskoleklass på sidan Ersättning.

Uppdaterad