Sociala klausuler

Stockholms stads upphandlings- och inköpsverksamhet ska skapa förutsättningar för valfrihet, kostnadseffektivitet, miljö och klimat - och inte minst social hållbarhet.

För att uppnå goda förutsättningar ställer vi höga krav på våra utförare och leverantörer, så att de också bidrar till det.

Sysselsättningsfrämjande krav

För att nå stadens mål om en ”En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla” använder vi oss av två typer av sysselsättningsfrämjande krav:

  1. Krav på dialog.
  2. Krav på praktikplatser och anställningar (det kan gälla både visstidsanställning och tillsvidareanställning).

Kraven ställs i de upphandlingar där det bedöms lämpligt i förhållande till upphandlingens art och omfattning.

Krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder bygger alltid på en dialog mellan:

  • arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbetsgivarsamverkan
  • stadens upphandlare
  • leverantören.

När vi på stadens  enhet för arbetsgivarsamverkan träffar dig som leverantör:

  • Tar vi reda på vilka förutsättningar och behov det finns för samarbete kring praktik- eller anställningsmöjligheter.
  • Diskuterar hur vi kan arbeta med matchning och rekrytering så att kraven kan uppfyllas.

Krav på praktikplatser och anställningar exempelvis handla om att du som leverantör, enligt avtalet med Stockholms stad, ska rekrytera personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Vi på enheten för arbetsgivarsamverkan koordinerar samarbetet mellan dig som leverantör och stadens verksamheter som arbetar mot målgruppen. Vi ger även dig stöd med matchning och rekrytering.

Krav på dialog - process (pdf)

Krav på praktikplats eller anställning - process (pdf)

Uppdaterad