Två personer läser i en bok och skrattar.

Socialtjänst och LSS

Här hittar du som utförare information om villkor och regler.

Ersättningar inom SoL och LSS för 2021

Ersättningen är uppräknad med 2,7 procent jämfört med 2020. Ersättningen till utförare i enskild regi är 2,5 procent högre för att kompensera att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte utförare i enskild regi har.

Insatstyp Ersättning vid kommunal regi (per timme) Ersättning vid enskild regi (per timme)
Insats dagtid (07.00–19-00) 392 402
Insats kväll (19.00–22.00) 418 428
Insats natt (22.00–07.00) 453 464
Insatser fredag 19.00–måndag 07.00 453 464
Storhelger 515 528

Servicebostad

  Ersättning vid kommunal regi per dygn Ersättning entreprenad per dygn Ersättning vid privat regi per dygn Andra kommuner
Grundpeng 570 601 601 570
Nivå 1 892 940 940 892
Nivå 2 1210 1275 1275 1210
Nivå 3 1700 1791 1791 1700
Nivå 4 2361 2489 2489 2361
Nivå 5 2976 3137 3137 2976
Nivå 6 3421 3606 3606 3421
Nivå 7 3838 4045 4045 3838
Nivå 8 4565 4812 4812 4565

Gruppbostad

  Ersättning vid kommunal regi per dygn Ersättning entreprenad per dygn Ersättning vid privat regi per dygn Andra kommuner
Grundpeng 740 780 917 877
Nivå 1 1382 1457 1593 1519
Nivå 2 1872 1973 2109 2008
Nivå 3 2533 2670 2807 2670
Nivå 4 3148 3318 3455 3285
Nivå 5 3593 3787 3924 3730
Nivå 6 4010 4226 4363 4147
Nivå 7 4737 4993 5130 4874

Barnboende över 12 år

  Ersättning vid kommunal regi per dygn Ersättning entreprenad per dygn Ersättning vid privat regi per dygn Andra kommuner
Grundpeng 784 827 963 921
Nivå 1 1458 1537 1673 1595
Nivå 2 1972 2078 2215 2109
Nivå 3 2667 2811 2947 2803
Nivå 4 3312 3491 3628 3449
Nivå 5 3780 3984 4120 3916
Nivå 6 4217 4445 4582 4354
Nivå 7 4981 5250 5387 5118

Barnboende under 12 år

  Ersättning vid kommunal regi per dygn Ersättning entreprenad per dygn Ersättning vid privat regi per dygn Andra kommuner
Ersättning 4981 5250 5387 5118
Natt, per person (maximalt 4 personer per boende) 326 343 343  

Daglig verksamhet heltid

  Ersättning vid kommunal regi per dygn Ersättning entreprenad per dygn Ersättning vid privat regi per dygn Andra kommuner
Nivå 1 229 241 403 390
Nivå 2 645 680 841 806
Nivå 3 873 920 1081 1034
Nivå 4 1165 1228 1390 1327
Nivå 5 1458 1537 1698 1619
Nivå 6 1639 1728 1889 1801
Nivå 7 1898 2000 2162 2059

Daglig verksamhet deltid

  Ersättning vid kommunal regi per dygn Ersättning entreprenad per dygn Ersättning vid privat regi per dygn Andra kommuner
Nivå 1 183 193 322 312
Nivå 2 516 544 673 645
Nivå 3 698 736 865 827
Nivå 4 932 983 1112 1061
Nivå 5 1166 1229 1358 1295
Nivå 6 1311 1382 1511 1440
Nivå 7 1518 1600 1729 1647

Daglig verksamhet heltid – persolig assistens 

  Ersättning vid kommunal regi per dygn Ersättning entreprenad per dygn Ersättning vid privat regi per dygn Andra kommuner
Nivå 1 90 95 257 252
Nivå 2 351 369 531 512
Nivå 3 491 518 679 653
Nivå 4 674 711 872 836
Nivå 5 855 901 1063 1017
Nivå 6 969 1022 1183 1131
Nivå 7 1129 1190 1351 1290

Daglid verksamhet deltid– persolig assistens 

  Ersättning vid kommunal regi per dygn Ersättning entreprenad per dygn Ersättning vid privat regi per dygn Andra kommuner
Nivå 1 73 77 205 201
Nivå 2 280 296 425 409
Nivå 3 393 414 543 522
Nivå 4 539 569 698 669
Nivå 5 684 721 850 813
Nivå 6 776 817 946 905
Nivå 7 903 952 1081 1032

Korttidsvistelse

  Ersättning vid kommunal regi per dygn Ersättning entreprenad per dygn Ersättning vid privat regi per dygn Andra kommuner
Nivå 1 2311 2434 2743 2619
Nivå 2 3699 3898 4208 4007
Nivå 3 5277 5564 5870 5585

KTT

  Ersättning i kommunal regi per månad  Ersättning i privat regi per månad
Nivå 1 7856 8031
Nivå 2 12750 12848
Nivå 3 18857 19271
Nivå 4 28284 28905

 

 

Ersättningssystemet för insatserna boende med särskild service och stödboende baseras på intervaller, för insatsen boendestöd innebär att ersättningen till utförarna baseras på beslutade timmar och för insatsen sysselsättning utgår en månadsersättning. Ersättningen till privata utförare är 2,5 procent högre för att kompensera för att utförare i egen regi har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte privata utförare har.

Tabellerna avser ersättning för insatserna boende med särskild service och stödboende.

Ersättning till utförare i egen regi

Ersättning per insatsform Boende med särskild service 365 dagar (per dygn) Stödboende 365 dagar (per dag)
Nivå 1 0-14 poäng, ersättning 1122 0-12 poäng, ersättning 329
Nivå 2 16-38 poäng, ersättning 1364  14-36 poäng, ersättning 442
Nivå 3 40-72 poäng, ersättning 1514  38-72 poäng, ersättning 555

Ersättning till privata utförare

Ersättning per insatsform Boende med särskild service 365 dagar (per dygn) Stödboende 365 dagar (per dag)
Nivå 1 0-14 poäng, ersättning 1150 0-12 poäng, ersättning 336
Nivå 2 16-38 poäng, ersättning 1398 14-36 poäng, ersättning 442
Nivå 3 40-72 poäng, ersättning 1514

38-72 poäng, ersättning 555

Ersättning per insatsform Stödboende
Kväll eller natt 360

Ersättning för insatsen boendestöd

Timersättning för boendestöd Ersättningbelopp för utförare i egen regi Ersättningbelopp för privata utförare
1 till 7 timmar 471 480
8 till 18 timmar 420 431
19 timmar och mer 395 407

Schablonersättning för lokal- och verksamhetsyta

Ersättning per insatsform Boende med särskild service 365 dagar (per dygn) Stödboende 365 dagar (per dag) Boendestöd 260 dagar (per månad) Sysselsättning 260 dagar (per brukare)
Kommunal regi eller entreprenad     132 286
Privat regi 56 42 132 358

Ersättning för insatsen sysselsättning

Ersättning sysselsättning Ersättare utförare egen regi (per brukare) Ersättningsbelopp privata utförare (per bruakre)
Månadsersättning 4465 4576

Verksamheter

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för familjerådgivare som har avtal med Stockholms stad.

Anbudsinbjudan, familjerådgivning (pdf, 306 kB, nytt fönster)

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor 

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för dig som utförare i Stockholms stad.

Anbudsinbjudan, ledsagar- och avlaösarservice (pdf, 390 kB, nytt fönster)

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor 

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för utförare som har avtal med Stockholms stad.

Anbudsinbjudan, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (pdf, 400 kB, nytt fönster)

Lex Sarah

Lex Sarah syftar till att personer som behöver socialtjänstens insatser ska få dessa med god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska förebyggas och, om de ändå inträffar, omedelbart åtgärdas.

Uppdaterad