Verksamheter

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för utförare som har avtal med Stockholms stad. 

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar (pdf, 228 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet (pdf, 228 kB, nytt fönster)

Korttidsvistelse (pdf, 206 kB, nytt fönster)

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för dig som är utförare i Stockholms stad.

Bostad med särskild service för vuxna SoL (pdf, 228 kB, nytt fönster)

Stödboende (pdf, 223 kB, nytt fönster)

Boendestöd (pdf, 221 kB, nytt fönster)

Sysselsättning (pdf, 494 kB, nytt fönster)

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för familjerådgivare som har avtal med Stockholms stad.

Familjerådgivning (pdf, 190 kB, nytt fönster)

 

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor 

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för dig som utförare i Stockholms stad.

Ledsagar- och avlösarservice (pdf, 230 kB, nytt fönster)

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor 

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för utförare som har avtal med Stockholms stad.

 

Korttidstillsyn (pdf, 206 kB, nytt fönster)

Lex Sarah

Lex Sarah syftar till att personer som behöver socialtjänstens insatser ska få dessa med god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska förebyggas och, om de ändå inträffar, omedelbart åtgärdas.

Uppdaterad