Två personer läser i en bok och skrattar.

Socialtjänst och LSS

Här hittar du som utförare information om villkor och regler.

Ersättningar inom SoL och LSS för 2024

Ersättningen är uppräknad med 3,7 procent jämfört med 2023. Ersättningen till utförare i enskild regi är 2,5 procent högre för att kompensera att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte utförare i enskild regi har.

Ledsagning och avlösning
  Kommunal regi, kronor per timme Enskild regi, kronor per timme
Dagtid (07.00–19.00) 423 434
Kväll (19.00–22.00) 450 461
Natt (22.00–07.00) 487 500
Helg (fredag 19.00–måndag 07.00) 487 500
Storhelger 555 569

Ersättningen för barn- och vuxenboende, daglig verksamhet, korttidsboende och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt LSS höjs med 3,7 procent netto i jämförelse med 2023. Ersättning utgår från och med 1 juli 2024 för korttidsvistelse på dagtid.

Servicebostad
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Grundpeng 616 649 695
Nivå 1 964 1 016 1 061
Nivå 2 1 307 1 378 1 424
Nivå 3 1 837 1 936 1 981
Nivå 4 2 552 2 689 2 735
Nivå 5 3 216 3 390 3 435
Nivå 6 3 697 3 897 3 942
Nivå 7 4 147 4 371 4 417
Nivå 8 4 933 5 200 5 245
Gruppbostad
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Grundpeng 800 843 991
Nivå 1 1 493 1 574 1 722
Nivå 2 2 022 2 132 2 279
Nivå 3 2 737 2 885 3 033
Nivå 4 3 402 3 586 3 733
Nivå 5 3 883 4 092 4 240
Nivå 6 4 333 4 567 4 715
Nivå 7 5 119 5 396 5 544
Barnboende över 12 år
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Grundpeng 848 893 1041
Nivå 1 1 575 1 660 1 808
Nivå 2 2 131 2 246 2 394
Nivå 3 2 882 3 037 3 185
Nivå 4 3 579 3 773 3 921
Nivå 5 4 084 4 305 4 453
Nivå 6 4 557 4 803 4 951
Nivå 7 5 383 5 673 5 821
Barnboende under 12 år
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Ersättning 5 383 5 673 5 821
Natt, per person (max 4 personer per boende) 352 371 371
Daglig verksamhet heltid
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Nivå 1 248 261 435
Nivå 2 697 734 909
Nivå 3 943 994 1 168
Nivå 4 1 259 1 327 1 502
Nivå 5 1 576 1 661 1 835
Nivå 6 1 771 1 867 2 041
Nivå 7 2 051 2 162 2 336
Daglig verksamhet deltid
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Nivå 1 198 209 348
Nivå 2 557 588 727
Nivå 3 755 795 935
Nivå 4 1 008 1 062 1 201
Nivå 5 1 260 1 329 1 468
Nivå 6 1 417 1 494 1 633
Nivå 7 1 641 1 729 1 869
Daglig verksamhet heltid – personlig assistens
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Nivå 1 98 103 277
Nivå 2 379 399 574
Nivå 3 531 560 734
Nivå 4 729 768 942
Nivå 5 924 974 1 148
Nivå 6 1 048 1 104 1 278
Nivå 7 1 220 1 286 1 460
Daglig verksamhet deltid – personlig assistens
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Nivå 1 79 83 222
Nivå 2 303 319 459
Nivå 3 425 448 587
Nivå 4 583 614 754
Nivå 5 739 779 919
Nivå 6 838 883 1 023
Nivå 7 976 1 028 1 168
Korttidsvistelse
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Nivå 1 2 497 2 631 2 964
Nivå 2 3 997 4 212 4 547
Nivå 3 5 702 6 012 6 343
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  Kommunal regi, kronor per månad Privat regi, kronor per månad
Nivå 1 8 489 8 678
Nivå 2 13 584 13 884
Nivå 3 20 377 20 824
Nivå 4 30 565 31 236

Ersättningssystemet för insatserna boende med särskild service och stödboende baseras på intervaller. Från och med 2024 differentieras ersättningen för boende med särskild service mellan servicebostad och gruppbostad. Ersättningen för gruppbostad och servicebostad i egen regi har minskats med anledning av centraliseringen av hälso- och sjukvården. För insatsen boendestöd baseras ersättningen till utförarna på beslutade timmar.

Ersättningen till enskilda utförare är 2,5 procent högre för att kompensera för att utförare i egen regi har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte enskilda utförare har. Samma ersättning som för enskilda utförare gäller för verksamhet på entreprenad, förutom för hyresschablonen där verksamhet på entreprenad ersätts på samma sätt som verksamhet i egen regi.

Utförare i egen regi
  Gruppbostad 365 dagar, kronor per dygn Servicebostad 365 dagar, kronor per dygn Stödboende 365 dagar, kronor per dag
Nivå 1 0–14 poäng, ersättning 1 119 0–14 poäng, ersättning 778 0–12 poäng, ersättning 361
Nivå 2 16–38 poäng, ersättning 1 361 16–38 poäng, ersättning 1 099 14–36 poäng, ersättning 475
Nivå 3 40–72 poäng, ersättning 1 623 40–72 poäng, ersättning 1407 38–72 poäng, ersättning 597
Privata utförare
  Gruppbostad 365 dagar, kronor per dygn Servicebostad 365 dagar, kronor per dygn Stöd­boende 365 dagar, kronor per dag
Nivå 1 0–14 poäng, ersättning 1 264 0–14 poäng, ersättning 797 0–12 poäng, ersättning 369
Nivå 2 16–38 poäng, ersättning 1 537 16–38 poäng, ersättning 1 126 14–36 poäng, ersättning 486
Nivå 3 40–72 poäng, ersättning 1 830 40–72 poäng, ersättning 1 443 38–72 poäng, ersättning 610
Ersättning per insatsform Stödboende
Kväll eller natt 396
Boendestöd
  Utförare i egen regi, kronor per timme Privata utförare, kronor per timme
1–7 timmar 518 528
8–18 timmar 462 473
19 timmar eller mer 435 447

Schablonersättning för lokal- och verksamhetsyta
  Grupp­bostad 365 dagar, kronor per dygn Service­bostad 365 dagar, kronor per dygn Stöd­boende 365 dagar, kronor per dag Boende­stöd 260 dagar, kronor per månad Syssel­sättning 260 dagar, kronor per brukare
Kommunal regi eller entreprenad       145 314
Privat regi 62 46 46 145 394

Sysselsättning
Månadsersättning Utförare i egen regi, kronor per brukare Privata utförare, kronor per brukare
Nivå 1 (1–12 timmar per vecka) 3 846 3 934
Nivå 2 (10–24 timmar per vecka) 4 673 4 791
Nivå 3 (22–40 timmar per vecka) 5 501 5 649

Ersättning för familjerådgivning 2024

Ersättning för familjerådgivning 2024
  Egen regi, kronor per samtal Enskild regi, kronor per samtal
Rådgivningssamtal, enkelbemanning 1 066 1 104
Rådgivningssamtal, dubbelbemanning 2 131 2 208
Rådgivningssamtal med avgiftsbefrielse 1 516 1 554
Samarbetssamtal, enkelbemanning 1 565 -
Samarbetssamtal, dubbelbemanning 2 631 -
Kund med avgiftsbefrielse - -
Kund som uteblir eller lämnar sent återbud 450 -

Hitta service – Stockholms stads digitala utförarkatalog

När du har ingått LOV-avtal med Stockholms stad kommer det publiceras information om verksamheten i Hitta service. Du behöver skicka in underlag till oss utifrån förbestämda rubriker, för att brukarna ska kunna jämföra verksamheter inom olika områden.

Du behöver bara fylla i mallen en gång. Önskas sedan mindre ändringar som exempelvis nya kontaktuppgifter eller omformuleringar räcker det med att skicka ett mejl till enheten för upphandling och föreningsstöd. Vi kommer att se över texten innan publicering, och förbehåller oss rätten att göra ändringar vid behov för att texten ska vara vårdad, enkel och begriplig enligt Språklagen.

Bilder

Skicka med en bild som illustrerar er verksamhet på ett bra sätt. Bilden ska vara i liggande format, och behöver vara minst 1920x1080 pixlar. Filtyp ska vara JPG eller PNG. Om du inte skickar med en bild, eller om den inte uppfyller kraven kommer vi att lägga in en av Stockholms stads illustrationer.

Behöver du göra ändringar?

Om verksamheten redan finns i Hitta service, men du behöver göra ändringar mejlar du till enheten för upphandling, juridik och föreningsstöd.

E-post: upphandling.sof@stockholm.se

Mallar för respektive verksamhet

Hitta service

Utförare som har LOV-avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service.

Villkor

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för utförare som har avtal med Stockholms stad.

Anbudsinbjudan, bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (pdf)

Anbudsinbjudan, bostad med särskild service för barn enligt LSS (pdf)

Anbudsinbjudan, daglig verksamhet enligt LSS (pdf)

Anbudsinbjudan, korttidsvistelse (pdf)

Hitta service

Utförare som har LOV-avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för dig som är utförare i Stockholms stad.

Anbudsinbjudan, bostad med särskild service för vuxna, socialpsykiatri (pdf)

Anbudsinbjudan, stödboende inom socialpsykiatri (pdf)

Anbudsinbjudan, boendestöd (pdf)

Anbudsinbjudan, sysselsättning (pdf)

Hitta service

Utförare som har LOV-avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för familjerådgivare som har avtal med Stockholms stad.

Anbudsinbjudan, familjerådgivning (pdf)

Hitta service

Utförare som har LOV-avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor 

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för dig som utförare i Stockholms stad.

Anbudsinbjudan, ledsagar- och avlösarservice (pdf)

Hitta service

Utförare som har LOV-avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor 

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för utförare som har avtal med Stockholms stad.

Anbudsinbjudan, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (pdf)

Lex Sarah

Lex Sarah syftar till att personer som behöver socialtjänstens insatser ska få dessa med god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska förebyggas och, om de ändå inträffar, omedelbart åtgärdas.

Utbildning i Paradifo

Nu finns en utbildning i dokumentationssystemet Paradifo, till utförare inom området Individ och familj. Här får du som utförare veta hur du ska gå tillväga för att hantera uppdrag som skickats från Stockholms stad till den verksamhet där du arbetar. Du får bland annat lära dig skapa genomförandeplaner, uppföljningar och annan dokumentation. Utbildningen innehåller konkreta exempel från verksamheten och tar cirka 30 minuter att göra.

Utbildningen finns för både och interna och externa utförare där behörig personal loggar in med e-legitimation.

Projekt NU (Nytt utförarsystem)

Kommunfullmäktige har gett äldreförvaltningen i uppdrag att upphandla och införa ett nytt systemstöd för utförarverksamheterna inom socialtjänst, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer om Projektet NU och vad som pågår. 

Uppdaterad