Två personer läser i en bok och skrattar.

Socialtjänst och LSS

Här hittar du som utförare information om villkor och regler.

Ersättningar inom SoL och LSS för 2023

Ersättningen är uppräknad med 1,1 procent jämfört med 2022. Ersättningen till utförare i enskild regi är 2,5 procent högre för att kompensera att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte utförare i enskild regi har.

Ledsagning och avlösning
  Kommunal regi, kronor per timme Enskild regi, kronor per timme
Dagtid (07.00–19.00) 408 418
Kväll (19.00–22.00) 434 445
Natt (22.00–07.00) 470 482
Helg (fredag 19.00–måndag 07.00) 470 482
Storhelger 535 548
Servicebostad
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Grundpeng 594 626 670
Nivå 1 929 979 1023
Nivå 2 1 261 1 329 1 373
Nivå 3 1 771 1 867 1 911
Nivå 4 2 460 2 593 2 637
Nivå 5 3 101 3 269 3 313
Nivå 6

3 565

3 757 3 801
Nivå 7 3 999 4 215 4 259
Nivå 8 4 757 5014 5058
Gruppbostad
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Grundpeng 772 813 956
Nivå 1 1 440 1 518 1 660
Nivå 2 1 950 2 055 2 198
Nivå 3 2 640 2 782 2 925
Nivå 4 3 280 3 458 3 600
Nivå 5 3 744 3 946 4 089
Nivå 6 4 178 4 404 4 546
Nivå 7 4 936 5 203 5 345
Barnboende över 12 år
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Grundpeng 817 861 1004
Nivå 1 1 519 1 601 1 744
Nivå 2 2 055 2 166 2 308
Nivå 3 2 779 2 929 3 071
Nivå 4 3 452 3 638 3 780
Nivå 5 3 938 4 151 4 293
Nivå 6 4 394 4 631 4 774
Nivå 7 5 190 5 471 5 613
Barnboende under 12 år
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Ersättning 5 190 5 471 5 613
Natt, per person (max 4 personer per boende) 340 358 358
Daglig verksamhet heltid
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Nivå 1 239 252 420
Nivå 2 672 708 876
Nivå 3 909 959 1 127
Nivå 4 1 214 1 280 1 448
Nivå 5 1 519 1601 1 769
Nivå 6 1 708 1 800 1 968
Nivå 7 1 977 2 084 2 252
Daglig verksamhet deltid
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Nivå 1 191 201 336
Nivå 2 538 567 701
Nivå 3 728 767 901
Nivå 4 971 1024 1 158
Nivå 5 1 215 1 281 1 415
Nivå 6 1 366 1 440 1 575
Nivå 7 1 582 1 667 1 802
Daglig verksamhet heltid – personlig assistens
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Nivå 1 94 99 267
Nivå 2 365 385 553
Nivå 3 512 540 708
Nivå 4 703 741 909
Nivå 5 891 939 1 107
Nivå 6 1010 1 065 1 233
Nivå 7 1 176 1 240 1 408
Daglig verksamhet deltid – personlig assistens
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Nivå 1 76 80 214
Nivå 2 292 308 442
Nivå 3 410 432 566
Nivå 4 562 593 727
Nivå 5 713 751 886
Nivå 6 808 852 986
Nivå 7 941 992 1 126
Korttidsvistelse
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Övrig privat regi, kronor per dygn
Nivå 1 2 408 2 537 2 858
Nivå 2 3 854 4 062 4 384
Nivå 3 5 498 5 797 6 116
KTT
  Kommunal regi, kronor per månad Privat regi, kronor per månad
Nivå 1 8 186 8 368
Nivå 2 13 098 13 387
Nivå 3 19 648 20 080
Nivå 4 29 472 30 119

Ersättningssystemet för insatserna boende med särskild service och stödboende baseras på intervaller. För insatsen boendestöd innebär att ersättningen till utförarna baseras på beslutade timmar.

Ersättningen till privata utförare är 2,5 procent högre för att kompensera för att utförare i egen regi har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte privata utförare har. Samma ersättning som för privata utförare gäller för verksamhet på entreprenad, förutom för hyresschablonen där verksamhet på entreprenad ersätts på samma sätt som verksamhet i kommunal regi.

Utförare i egen regi
  Boende med särskild service 365 dagar, kronor per dygn Stödboende 365 dagar, kronor per dag
Nivå 1 0–14 poäng, ersättning 1 186 0–12 poäng, ersättning 347
Nivå 2 16–38 poäng, ersättning 1 442 14–36 poäng, ersättning 457
Nivå 3 40–72 poäng, ersättning 1 564 38–72 poäng, ersättning 574
Privata utförare
  Boende med särskild service 365 dagar, kronor per dygn Stöd­boende 365 dagar, kronor per dag
Nivå 1 0–14 poäng, ersättning 1 215 0–12 poäng, ersättning 355
Nivå 2 16–38 poäng, ersättning 1 478 14–36 poäng, ersättning 467
Nivå 3 40–72 poäng, ersättning 1 600 38–72 poäng, ersättning 587
Ersättning per insatsform Stödboende
Kväll eller natt 381
Boendestöd
  Utförare i egen regi, kronor per timme Privata utförare, kronor per timme
1–7 timmar 498 508
8–18 timmar 444 455
19 timmar eller mer 418 430
Schablonersättning för lokal- och verksamhetsyta
  Boende med särskild service 365 dagar, kronor per dygn Stöd­boende 365 dagar, kronor per dag Boende­stöd 260 dagar, kronor per månad syssel­sättning 260 dagar, kronor per brukare
Kommunal regi eller entreprenad     139 302
Privat regi 60 44 139 379

Sysselsättning

Månadsersättning

Utförare egen regi,
kronor per brukare

Privata utförare, kronor per brukare
Nivå 1 (1-12 timmar per vecka) 3698 3783
Nivå 2 (10-24 timmar per vecka) 4493 4607
Nivå 3 (22-40 timmar per vecka) 5289 5432

Verksamheter

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för dig som är utförare i Stockholms stad.

Anbudsinbjudan, bostad med särskild service för vuxna, socialpsykiatri (pdf)

Anbudsinbjudan, stödboende inom socialpsykiatri (pdf)

Anbudsinbjudan, boendestöd (pdf)

Anbudsinbjudan, sysselsättning (pdf)

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för familjerådgivare som har avtal med Stockholms stad.

Anbudsinbjudan, familjerådgivning (pdf)

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor 

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för dig som utförare i Stockholms stad.

Anbudsinbjudan, ledsagar- och avlösarservice (pdf)

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor 

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för utförare som har avtal med Stockholms stad.

Anbudsinbjudan, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (pdf)

Lex Sarah

Lex Sarah syftar till att personer som behöver socialtjänstens insatser ska få dessa med god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska förebyggas och, om de ändå inträffar, omedelbart åtgärdas.

Utbildning i Paradifo

Nu finns en utbildning i dokumentationssystemet Paradifo, till utförare inom området Individ och familj. Här får du som utförare veta hur du ska gå tillväga för att hantera uppdrag som skickats från Stockholms stad till den verksamhet där du arbetar. Du får bland annat lära dig skapa genomförandeplaner, uppföljningar och annan dokumentation. Utbildningen innehåller konkreta exempel från verksamheten och tar cirka 30 minuter att göra.

Utbildningen finns för både och interna och externa utförare där behörig personal loggar in med e-legitimation.

Uppdaterad