Två personer läser i en bok och skrattar.

Socialtjänst och LSS

Här hittar du som utförare information om villkor och regler.

Ersättningar inom SoL och LSS för 2022

Ersättningen är uppräknad med 2,7 procent jämfört med 2021. Ersättningen till utförare i enskild regi är 2,5 procent högre för att kompensera att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte utförare i enskild regi har.

Ledsagning och avlösning
  Kommunal regi, kronor per timme Enskild regi, kronor per timme
Dagtid (07.00–19.00) 403 413
Kväll (19.00–22.00) 429 440
Natt (22.00–07.00) 465 477
Helg (fredag 19.00–måndag 07.00) 465 477
Storhelger 529 542
Servicebostad
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Privat regi, kronor per dygn Andra kommuner, kronor per dygn
Grundpeng 587 619 619 587
Nivå 1 918 968 968 918
Nivå 2 1 246 1 314 1 314 1 246
Nivå 3 1 751 1 845 1 845 1 751
Nivå 4 2 432 2 563 2 563 2 432
Nivå 5 3 065 3 231 3 231 3 065
Nivå 6 3 524 3 714 3 714 3 524
Nivå 7 3 953 4 166 4 166 3 953
Nivå 8 4 702 4 956 4 956 4 702
Gruppbostad
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Privat regi, kronor per dygn Andra kommuner, kronor per dygn
Grundpeng 763 804 945 904
Nivå 1 1 423 1 500 1 641 1 564
Nivå 2 1 928 2 032 2 173 2 069
Nivå 3 2 609 2 750 2 891 2 750
Nivå 4 3 243 3 418 3 559 3 384
Nivå 5 3 701 3 901 4 042 3 842
Nivå 6 4 130 4 353 4 494 4 271
Nivå 7 4 880 5 143 5 284 5 020
Barnboende över 12 år
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Privat regi, kronor per dygn Andra kommuner, kronor per dygn
Grundpeng 808 851 992 949
Nivå 1 1 502 1 583 1 724 1 642
Nivå 2 2 031 2 141 2 282 2 172
Nivå 3 2 747 2 895 3 036 2 888
Nivå 4 3 412 3 596 3 737 3 553
Nivå 5 3 893 4 103 4 244 4 034
Nivå 6 4 344 4 578 4 719 4 484
Nivå 7 5 131 5 408 5 548 5 271
Barnboende under 12 år
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Privat regi, kronor per dygn Andra kommuner, kronor per dygn
Ersättning 5 131 5 408 5 548 5 271
Natt, per person (max 4 personer per boende) 336 354 354  
Daglig verksamhet heltid
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Privat regi, kronor per dygn Andra kommuner, kronor per dygn
Nivå 1 236 249 415 402
Nivå 2 664 700 866 830
Nivå 3 899 948 1 114 1 065
Nivå 4 1 200 1 265 1 431 1 366
Nivå 5 1 502 1 583 1 749 1 668
Nivå 6 1 688 1 780 1 946 1 855
Nivå 7 1 955 2 060 2 226 2 121
Daglig verksamhet deltid
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Privat regi, kronor per dygn Andra kommuner, kronor per dygn
Nivå 1 189 199 332 322
Nivå 2 531 560 693 664
Nivå 3 719 758 891 852
Nivå 4 960 1 012 1 145 1 093
Nivå 5 1 201 1 266 1 399 1 334
Nivå 6 1 351 1 424 1 557 1 484
Nivå 7 1 564 1 648 1 781 1 697
Daglig verksamhet heltid – personlig assistens
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Privat regi, kronor per dygn Andra kommuner, kronor per dygn
Nivå 1 93 98 264 259
Nivå 2 361 381 547 527
Nivå 3 506 533 700 672
Nivå 4 695 732 898 861
Nivå 5 881 929 1 095 1 047
Nivå 6 998 1 052 1 219 1 165
Nivå 7 1 163 1 225 1 391 1 329
Daglig verksamhet deltid – personlig assistens
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Privat regi, kronor per dygn Andra kommuner, kronor per dygn
Nivå 1 75 80 211 207
Nivå 2 289 304 437 422
Nivå 3 405 427 560 538
Nivå 4 556 586 719 689
Nivå 5 705 743 876 838
Nivå 6 799 842 975 932
Nivå 7 930 980 1 113 1 063
Korttidsvistelse
  Kommunal regi, kronor per dygn Entreprenad, kronor per dygn Privat regi, kronor per dygn Andra kommuner, kronor per dygn
Nivå 1 2 380 2 507 2 825 2 698
Nivå 2 3 810 4 015  4 334 4 127
Nivå 3 5 435 5 730 6 046 5 753
KTT
  Kommunal regi, kronor per månad Privat regi, kronor per månad
Nivå 1 8 092 8 272
Nivå 2 12 947 13 233
Nivå 3 19 422 19 849
Nivå 4 29 133 29 772

Ersättningssystemet för insatserna boende med särskild service och stödboende baseras på intervaller, för insatsen boendestöd innebär att ersättningen till utförarna baseras på beslutade timmar och för insatsen sysselsättning utgår en månadsersättning. Ersättningen till privata utförare är 2,5 procent högre för att kompensera för att utförare i egen regi har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte privata utförare har.

Tabellerna avser ersättning för insatserna boende med särskild service och stödboende.

Utförare i egen regi
  Boende med särskild service 365 dagar, kronor per dygn Stödboende 365 dagar, kronor per dag
Nivå 1 0–14 poäng, ersättning 1 175 0–12 poäng, ersättning 344
Nivå 2 16–38 poäng, ersättning 1 428 14–36 poäng, ersättning 453
Nivå 3 40–72 poäng, ersättning 1 549 38–72 poäng, ersättning 569
Privata utförare
  Boende med särskild service 365 dagar, kronor per dygn Stödboende 365 dagar, kronor per dag
Nivå 1 0–14 poäng, ersättning 1 204 0–12 poäng, ersättning 352
Nivå 2 16–38 poäng, ersättning 1 464 14–36 poäng, ersättning 463
Nivå 3 40–72 poäng, ersättning 1 585 38–72 poäng, ersättning 581
Ersättning per insatsform Stödboende
Kväll eller natt 377
Boendestöd
  Utförare i egen regi, kronor per timme Privata utförare, kronor per timme
1–7 timmar 493 503
8–18 timmar 440 451
19 timmar eller mer 414 426
Schablonersättning för lokal- och verksamhetsyta
  Boende med särskild service 365 dagar, kronor per dygn Stödboende 365 dagar, kronor per dag Boendestöd 260 dagar, kronor per månad Sysselsättning 260 dagar, kronor per brukare
Kommunal regi eller entreprenad     138 299
Privat regi 59 44 138 375
Sysselsättning, 1 januari till 29 juni 2022
  Utförare egen regi, kronor per brukare Privata utförare, kronor per brukare
Månadsersättning 4 465 4 576

Sysselsättning, från 1 juli 2022

Månadsersättning

Utförare egen regi,
kronor per brukare

Privata utförare, kronor per brukare
Nivå 1 (1-12 timmar per vecka) 3663 3747
Nivå 2 (10-24 timmar per vecka) 4451 4564
Nivå 3 (22-40 timmar per vecka) 5239 5381

Verksamheter

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för familjerådgivare som har avtal med Stockholms stad.

Anbudsinbjudan, familjerådgivning (pdf, 306 kB, nytt fönster)

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor 

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för dig som utförare i Stockholms stad.

Anbudsinbjudan, ledsagar- och avlösarservice (pdf, 390 kB, nytt fönster)

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor 

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för utförare som har avtal med Stockholms stad.

Anbudsinbjudan, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (pdf, 400 kB, nytt fönster)

Lex Sarah

Lex Sarah syftar till att personer som behöver socialtjänstens insatser ska få dessa med god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska förebyggas och, om de ändå inträffar, omedelbart åtgärdas.

Utbildning i Paradifo

Nu finns en utbildning i dokumentationssystemet Paradifo, till utförare inom området Individ och familj. Här får du som utförare veta hur du ska gå tillväga för att hantera uppdrag som skickats från Stockholms stad till den verksamhet där du arbetar. Du får bland annat lära dig skapa genomförandeplaner, uppföljningar och annan dokumentation. Utbildningen innehåller konkreta exempel från verksamheten och tar cirka 30 minuter att göra.

Utbildningen finns för både och interna och externa utförare där behörig personal loggar in med e-legitimation.

Uppdaterad