Verksamheter

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för familjerådgivare som har avtal med Stockholms stad.

Villkor familjerådgivning (pdf, 372 kB, nytt fönster)

Gemensamma bilagor

Elektronisk adress och PEPPOL-ID (pdf, 35 kB, nytt fönster)

E-handel och fakturering tjänsteavtal (pdf, 341 kB, nytt fönster)

Undertecknande av ansökan (docx, 46 kB, nytt fönster)

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor 

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för dig som utförare i Stockholms stad.

Ledsagar- och avlösarservice (pdf, 504 kB, nytt fönster)

Gemensamma bilagor

Elektronisk adress och PEPPOL-ID (pdf, 35 kB, nytt fönster)

E-handel och fakturering tjänsteavtal (pdf, 341 kB, nytt fönster)

Undertecknande av ansökan (docx, 46 kB, nytt fönster)

Hitta service

Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service. 

Villkor 

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för utförare som har avtal med Stockholms stad.

Villkor korttidstillsyn (pdf, 458 kB, nytt fönster)

Gemensamma bilagor

Elektronisk adress och PEPPOL-ID (pdf, 35 kB, nytt fönster)

E-handel och fakturering tjänsteavtal (pdf, 341 kB, nytt fönster)

Undertecknande av ansökan (docx, 46 kB, nytt fönster)

Lex Sarah

Lex Sarah syftar till att personer som behöver socialtjänstens insatser ska få dessa med god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska förebyggas och, om de ändå inträffar, omedelbart åtgärdas.

Uppdaterad