Foto: Jörgen Wiklund

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen består av flera olika delar; sfi, grundläggande kurser samt gymnasiala kurser. I Stockholms stad finns både skolor inom egen regi och inom upphandlad verksamhet. Mellan 80 och 85 procent av eleverna läser varje år hos en upphandlad skola.

Coronaviruset: Vuxenutbildningsskolor

Här hittar du samlad information till alla skolor inom Vuxenutbildning Stockholm. Informationen uppdateras löpande.

Nya avtal inom vuxenutbildningen

Nuvarande avtal med befintliga leverantörer löper ut 30 juni 2020. Vuxenutbildningen har genomfört en upphandling av sfi, grundläggande och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar. Tilldelningsbeslut har publicerats den 19 november 2019.

Tilldelningsbesluten visar vilka leverantörer som förvaltning önskar teckna avtal med och i vilka områden. Avtal med de tilltänkta leverantörerna är inte tecknade då det pågår en rättslig process i förvaltningsdomstolen som först behöver avgöras. Efter att en tilldelning har skett har också begäran om överprövning sket.

Uppdaterad