Foto: Jörgen Wiklund

Vuxenutbildning

Här har vi samlat stöd, riktlinjer och rutiner som rör utbildningsanordnare inom sfi samt grundläggande och gymnasial komvux.

Stöd till anordnare

Administration

Avtal inom vuxenutbildningen

Vuxenutbildning Stockholm har genomfört en upphandling av sfi, grundläggande och gymnasiala kurser inklusive yrkesutbildningar.

Utbildningarna inom vissa yrkesutbildningar startar 1 juli 2020 och utbildningarna inom övriga avtalsområden startar 1 januari 2021.

Upphandlingen är genomförd enligt lagen om offentlig upphandling och avtalen gäller i två (2) år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med ett (1) plus ett (1) år.

Uppdaterad