Foto: Jörgen Wiklund

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning Stockholm är en avdelning på Arbetsmarknadsförvaltningen med ansvar för olika områden av vuxenutbildning: svenska för invandrare, grundläggande och gymnasial komvux, komvux som särskild utbildning, yrkeshögskola och samhällsorientering.

I Stockholms stad finns både skolor inom egen regi och inom upphandlad verksamhet. Mellan 80 och 85 procent av eleverna läser varje år hos en upphandlad skola.

Här har vi samlat stöd, riktlinjer och  rutiner som rör utbildningsanordnare inom sfi samt grundläggande och gymnasial komvux.

Coronaviruset: Vuxenutbildningsskolor

Här hittar du samlad information till alla skolor inom Vuxenutbildning Stockholm. Informationen uppdateras löpande.

Avtal inom vuxenutbildningen

Vuxenutbildning Stockholm har genomfört en upphandling av sfi, grundläggande och gymnasiala kurser inklusive yrkesutbildningar.

Utbildningarna inom vissa yrkesutbildningar startar 1 juli 2020 och utbildningarna inom övriga avtalsområden startar 1 januari 2021.

Upphandlingen är genomförd enligt lagen om offentlig upphandling och avtalen gäller i två (2) år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med ett (1) plus ett (1) år.

Stöd till anordnare

Administration

Uppdaterad