Två killar pluggar i ett klassrum
Foto: Jörgen Wiklund

Vuxenutbildning

Här har vi samlat stöd, riktlinjer och rutiner som rör utbildningsanordnare inom sfi samt grundläggande och gymnasial komvux.

Aktuella seminarier och informationsträffar

Vi anordnar informationsträffar och seminarier på olika teman för dig som utbildningsanordnare. Det kan gälla allt från rena inspirationsföreläsningar till praktiska genomgångar av ersättningshanteringen. 

Aktuella seminarier och informationsträffar

Stöd till anordnare

Administration

Rutiner för folkhögskolor

Avtal inom vuxenutbildningen

Vuxenutbildning Stockholm har genomfört en upphandling av sfi, grundläggande och gymnasiala kurser inklusive yrkesutbildningar.

Utbildningarna inom vissa yrkesutbildningar startar 1 juli 2020 och utbildningarna inom övriga avtalsområden startar 1 januari 2021.

Upphandlingen är genomförd enligt lagen om offentlig upphandling och avtalen gäller i två (2) år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med ett (1) plus ett (1) år.

Uppdaterad