Prov och betyg

På grundläggande och gymnasiala kurser sker betygsättning i systemet Elevdokumentation.

Registrering av betyg i Elevdokumentation

Direkt när en kurs har tagit slut ska alla elever som har status ”Antagen” i Barn- och elevregistret (BER)  betygssättas i Elevdokumentation. Betygen ska du registrera och låsa senast två veckor efter kursslut. För att en undervisningsgrupp i BER ska vara sökbar i Elevdokumentation ska den först kopplas ihop med en eller flera betygssättande lärare till undervisningsgruppen i BER.

Stressbetyg

I vissa fall när en elev behöver ett betyg inför sista kompletteringsdagen för ansökan till högskolestudier, kan ett så kallat stressbetyg sättas. Stressbetyg är ett betyg som sätts och registreras innan kursslut vilket endast kan göras om tillräckligt med underlag för betygssättning finns. 

Om en elev i undervisningsgruppen ska få ett tidigarelagt kursbetyg måste det registreras på elevnivå och inte på gruppnivå i Elevdokumentationen.

Stressbetyg (pdf, 104,5 kB, nytt fönster)

Rättelse eller ändring av betyg i Elevdokumentation

Om du behöver rätta eller ändra ett betyg i Elevdokumentation, ska du kontakta huvudmannens rektor.

Utskrift av Utdrag ur betygskatalog

Skolor ska på beställning från elev skriva ut utdrag från betygskatalogen i Elevdokumentation senast en månad efter kursslut.

Registrering av Nationella Prov i Elevdokumentation

Den 16 november kan du registrera höstens nationella prov på gymnasiala kurser i Elevdokumentation. Du ska efter varje provtillfälle registrera resultatet av nationella prov på gymnasiala kurser i Elevdokumentation. 

Arkivering av betyg och Nationella prov

En gång per år halvår ska prov i SVE/SVA 1 och 3 levereras till Vuxenutbildningscentrum för arkivering enligt anvisning.

Rutin för prövning hösten 2020

Vid prövning ska eleven prövas på hela kursens innehåll oavsett om de nyligen läst kursen eller ej. Studerande betalar 500 kr direkt till utbildningsanordnaren eller genomför prövning kostnadsfritt om den studerande har betyget IG/F sedan tidigare eller genomför prövning efter validering.

Prövning under hösten 2020 (pdf, 138 kb, nytt fönster)

Uppdaterad