Vuxenutbildningselever som sitter framför datorer

Riktlinjer under utbildning

Här finner du som utbildningsanordnare stadens riktlinjer, förtydliganden kring avtalskrav och övrigt stöd i olika frågor som kan aktualiseras under utbildningens gång.

Flexgrupper – avtalsområde 1A och 2A

Inom sfi finns tre olika studiegrupper: ordinarie studiegrupp, sammanhållen studiegrupp och flexgrupp, (definition av dessa finns i bilagan till förfrågningsunderlaget). Vi har samlat frågor och svar som inkommit i olika former om hur kravet om flexgrupp ska tillämpas inom avtalsområde 1A och 2A.

Flex avtalsområde 1A och 2A dec 2020 (docx, 48 kB, nytt fönster)

Uppdaterad