Kursinmatning

Som vuxenutbildningsutförare ska du mata in kurser i systemet Open24.

En gång per halvår ska du som utbildningsanordnare mata in skolornas avtalade kursutbud. Det ska omfatta grundläggande och gymnasial komvux samt kombinationsutbildningar. När du har matat in kursutbudet ska du publicera det. Då blir utbudet sökbart på ansökningswebben.

Ta fram söksiffror inför periodstarter i OPEN24

Du kan kontinuerligt ta fram söksiffror i Utbildningskatalogen under Arkiv – rapporter – enstaka kurser alternativ kurspaket. Siffrorna är bruttosiffror som inte visar om den sökande är behörig eller ej.

Behörighetsblankett för Open24

Behörighetsblankett till Open24 Vuxenutbildningscentrum (docx)

Kursutbud

En gång per halvår ska du publicera kursutbudet för grundläggande och gymnasial komvux samt kombinationsutbildningar. 

Kontroll av inmatning

Det är viktigt att du korrekturläser kursutbudet utifrån manualen och att du inte gör några ändringar när kurserna är publicerade. Om ändringar görs avpubliceras kursen.

Tidplan för inmatning av kursutbud inför hösten 2024 och våren 2025

Tidplan för inmatning av kursutbud inför hösten 2024

Inmatningen öppnar 11 mars och stänger 7 april för skolor i egen regi och de anordnare som har avtal som omfattar kursstarter hösten 2024. När aktuell upphandling är klar kommer särskilda anvisningar att meddelas antagna leverantörer.

Tidplan för inmatning av kursutbud våren 2025

Inmatningen öppnar 27 maj och stänger 8 september för skolor i egen regi och de anordnare som har avtal som omfattar kursstarter våren 2025. När aktuell upphandling är klar kommer särskilda anvisningar att meddelas antagna leverantörer.

Tidsplan kursutbud höstterminen 2024 samt vårterminen 2025 (pdf)

Manualer och lathundar

Uppdaterad