Antagningsprocessen

Antagningsprocessen är en viktig process som för dig som utbildare består av flera olika steg.

Vuxenutbildningscentrum tar beslut om den sökande ska tas emot till utbildningen. En sökande ska tas emot till utbildningen om hen är behörig till eller har rätt till utbildningen. Bedömningen av behörighet och rätt till utbildning görs för varje kurs som ansökan avser och ansökningarna till gymnasiala kurser ska var färdigbehandlade ca 4 veckor innan kursstart.

Ta ut antagningssiffor i Barn- och elevregistret (BER) 

Cirka 4 veckor innan kursstart har Vuxenutbildningscentrum behandlat de flesta inkomna ansökningar till aktuell period – vad som kan kvarstå är enstaka gymnasiala ansökningar där Vuxenutbildningscentrum har efterfrågat kompletteringar. Dessutom tillkommer det i viss mån grundläggande ansökningar som enligt avtal har kontinuerligt intag. Kurserna kan vara sökbara upp till ett par veckor efter kursstart. 

Vuxenutbildningscentrum meddelar (för varje intag) när det är dags för utbildningsanordnare att bekräfta grupper i barn- och elevregistret 

Manual

Ta ut antagningssiffror i BER (pdf, 44,3 kB, nytt fönster)

Bekräfta grupper i Barn- och elevregistret (BER) 

Ca 4 veckor innan kursstart har Vuxenutbildningscentrum behandlat de flesta inkomna ansökningar till aktuell period och skolorna informeras om att antagningsprocessen kan påbörjas. I samband med detta kan skolorna gå in i BER och bekräfta grupper som ska starta.

Manual

Bekräfta grupper i BER (pdf, 236,1 kB, nytt fönster)

Exportera antagna elever i Barn- och elevregistret (BER) inför kursstart

Ca 4 veckor innan kursstart har Vuxenutbildningscentrum behandlat de flesta inkomna ansökningar till aktuell period och skolorna informeras om att antagningsprocessen kan påbörjas. Efter att skolan har bekräftat vilka kurser som ska starta kan skolorna exportera antagna elever till en Excelfil för att vid behov importera till egna system.

Manual

Exportera antagna elever i BER inför kursstart (pdf, 42,5 kB, nytt fönster)

Anta sent intagna elever i Barn- och elevregistret (BER) 

Vuxenutbildningscentrum fortsätter att efterbehandla ansökningar fram till kursstart och placerar eleverna i bekräftade grupper med status ”Intagen”.
Anordnaren bör kontinuerligt bevaka och anta samt kalla de senare tillagda eleverna i BER.

Manual

Anta sent intagna elever i BER (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Inställd kurs - Anta elev från en annan anordnare

Om en anordnare inte startar en kurs har eleven rätt att läsa den hos en annan anordnare i Stockholms stad. Den mottagande anordnaren ska vid mån av plats ta emot eleven och vara behjälplig med bytet.

Manual

Inställd kurs - Anta elev från en annan anordnare (pdf, 27,1 kB, nytt fönster)

Skicka kallelse i Barn- och elevregistret (BER) 

Två veckor innan kursstart ska elev ha fått en kallelse. Anordnare kan skicka kursinformation till en eller flera elever direkt från BER via brev eller kombination av e-post och brev.

Manual

 

Lathund för antagningsprocessen

Lathund Antagningsprocessen Vux (docx, 379 kb, nytt fönster)

Uppdaterad