Svenska för ukrainare som kommer via massflyktsdirektivet

Från och med 1 juni 2023 erbjuder Vuxenutbildningen i Stockholm stad att flyktingar från Ukraina får läsa sfi. Från och med oktober erbjuds även grundläggande och gymnasiala kurser i Svenska som andraspråk.

Alla ukrainare som kommer via massflyktsdirektivet har samordningsnummer.

I BER noteras på anteckning 3 'Massflyktsdirektivet' på kursraden om en elev har uppehållstillstånd via detta. Viktigt att skolan uppmärksammar noteringen när en ukrainare ska börja på grundläggande nivå. Informationen finns på elevens första inskrivna kurs.

För flyktingar från Ukraina ges grundläggande och gymnasiala kurser enbart på någon av egenregi-skolorna, därför måste alla leverantörer uppmärksamma målgruppen.Upphandlade leverantörer får inte flytta upp dessa elever från Sfi till grundläggande eller gymnasiala kurser eller erbjuda parallella studier. Eleven kan endast söka vidare studier efter sfi via pappersblankett och behöver kontakta Vuxenutbildningscentrum för handläggning.

Frågor och svar

Genom anteckning 3 på kursraden i BER och att eleven har samordnings nummer.

Personen kan vara folkbokförd och bosatt i Sverige sedan tidigare (före kriget). 

Det finns flera nationaliteter som har haft uppehållstillstånd i Ukraina och sedan kommit hit som flykting under kriget. Dessa har också fått uppehållstillstånd via massflyktsdirektivet.

Eftersom eleven har samordningsnummer så behöver ansökan göra via pappersansökan. Kontakta Vuxenutbildningscentrum.

 I nuläget får dessa elever enbart studera på Åsö vuxengymnasium och Vuxenutbildning Söderort. Vilka aktuella kursstarter och scheman som erbjuds visas i kurskatalogen efter filtrering på de två skolorna.

Uppdaterad