Validering

Validering är en strukturerad bedömning och värdering av en persons kunnande i ett ämnesområde. Det gäller kunskap som en person har skaffat sig genom studier, arbete eller i vardagen. Här kan du som anordnare ta del av stadens rutiner och riktlinjer inom validering.

Validering av yrkeskunskaper

Process för elever som inte har pågående studier

Den som planerar att börja studera och tror sig ha ett kunnande som utbildningen är tänkt att ge ansöker till en valideringskurs inom det önskade yrkesområdet. Kurserna startar cirka fem veckor innan kurspaketet så att valideringsprocessens olika moment blir klara och personen hinner få en uppdaterad studieplan innan utbildningen startar.

Process validering

1. En person ansöker till både valideringskursen på 100 poäng (5 veckor) och till det kurspaket som startar i anslutning till valideringskursen.

2. Studie- och yrkesvägledare hos VuxC kontaktar den sökande för en inledande kartläggning. Det är studie- och yrkesvägledaren som efter den inledande kartläggningen avgör om valideringskursen förväntas vara en effektiv åtgärd för eleven och beslutar om antagningen.

3. Leverantören kontaktar de som blir antagna till valideringskursen och kallar till kursstart.

4. Det är yrkesläraren som genomför den fördjupade kartläggningen och som validerar elevens kunskaper. Leverantören har möjlighet att använda sig av kartläggningen och bedömningsmatrisen på Skolverkets hemsida.

Stöd för kartläggning av yrkeskunskaper, Skolverkets webbplats

5. För att läraren ska se de dokument som kunden laddat upp vid ansökan måste kunden logga in på ”mina sidor” på ansökningssidan.

6. Valideringskursen pågår i fem veckor på heltid och på plats i skolan. Den praktiska delen kan vara på skolan, på en arbetsplats eller både och.

7. I de kurser som eleven bedöms besitta kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kurs- eller ämnesplaner erbjuds denne att göra en prövning för att få betyg.

8. Om eleven inte bedöms kunna få betyg på någon kurs, ska ett valideringsintyg utfärdas. Intyget ska beskriva elevens samlade kunnande från olika ämnen.

Uppdaterad