Hand som skriver i block med en mobil liggande på bordet.

Tillgängliga lärmiljöer

All verksamhet inom stadens vuxenutbildning ska utformas så att elever ges den ledning och stimulans som behövs för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Studieteamet

Studieteamet erbjuder tvärprofessionell kompetens inom området tillgängliga lärmiljöer till medarbetare och leverantörer.

Vuxenutbildningscentrum

Vuxenutbildningscentrum handhar antagningen till studier. Om det under antagningsprocessen eller vid annan kontakt med Vuxenutbildningscentrum framkommer att en elev har behov av extra anpassningar på skolenheten kan eleven ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningscentrum för studieplanering, support.vux.amf@edu.stockholm.se.

I övrigt uppmanas eleven att prata med skolan om sitt behov av anpassningar.

Tillgängliga lärmiljöer – riktlinjer och ansvarsbeskrivning

Arbetsmarknadsförvaltningen har riktlinjer och en ansvarsbeskrivning för arbetet med tillgängliga lärmiljöer. Ansvarsbeskrivningen beskriver huvudmannens förhållningssätt och informerar om vem som gör vad inom området. Riktlinjerna omfattar verksamhet både i upphandlad och egen regi inom vuxenutbildningen.

Tillgängliga lärmiljöer och extra anpassningar inom kommunal vuxenutbildning, pdf, 1 MB, nytt fönster)

Signalering om utökade stödåtgärder

I vissa fall kan behov av andra stödåtgärder än det som ryms inom extra anpassningar uppmärksammas. Det är då viktigt att skolan signalerar huvudmannen om detta. Ifylld blankett här nedan skickas så tidigt som möjligt efter upptäckt till kontaktrektor eller mejlas till Vuxenutbildningen.

E-post: vuxenutbildningen@stockholm.se

Signalering om stödåtgärder (docx, 48 kB, nytt fönster)

Digitala träffar

Under tiden som staden erbjuder vuxenutbildning i första hand på distans kommer arbetsmarknadsförvaltningen och andra aktörer erbjuda digitala träffar på teman som rör distansundervisning, stöd till elever, bedömning och betygssättning.

Uppdaterad