Bilden visar händer och tangentbordet på en laptop.

Behörigheter i Open24 och Skolplattformen

Här hittar du behörighetsblanketter till Open24, BER och Elevdokumentation.

Open24

Kursutbud för grundläggande och gymnasiala kurser samt kombinationsutbildningar ska matas in i systemet Open24.

För att kunna jobba i Open24 behöver du beställa behörighet via nedanstående behörighetsblankett.

Ifylld blankett skickas till e-postadress som finns på blanketten.

Skolplattformen – BER och Elevdokumentation

Skolplattformen består av Barn- och elevregistret (BER) och Elevdokumentation.

I BER sker antagning, löpande elev- och kursadministration samt ersättningshantering.

I Elevdokumentation sker all betygshantering – betygsregistrering, betygsutskrifter, registrering av Nationella prov.

För att kunna jobba i BER och i Elevdokumentation behöver du beställa behörigheter via nedanstående behörighetsblankett.

Ifylld blankett skickas till e-postadress som finns på blanketten.

Behörighetsblankett till Skolplattformen

Behörighetsblankett Skolplattformen Vuxenutbildningscentrum (pdf)

Avsluta inaktiv personal i Skolplattformen

Utbildningsanordnare behöver säkerställa att endast aktiva användare har tillgång till BER och Elevdokumentation. I samband med att personal som är upplagda i Skolplattformen (BER och Elevdokumentation) avslutar sin tjänst behöver ni som har ansvariga roll i BER avsluta deras behörighet via BER.

Så fort slutdatum är känt kan ni lägga in det i BER. Avslut av behörigheter ska som senast registreras på anställningens sista dag.

Vid större behörighetsöversyn är det bra att börja med att ta fram personalunderlag i BER.

Rollerna som kan avsluta behörigheter är
• Vux Extern Anordnare Ansvarig Sthlm
• Vux Intern anordnare ansvarig Sthlm

Manual

Avsluta inaktiv personal i Skolplattformen (pdf)

Uppdaterad