Bilden visar händer och tangentbordet på en laptop.

Behörigheter i Open24 och Skolplattformen

Här hittar du behörighetsblanketter till Open24, BER och Elevdokumentation.

Open24

Kursutbud för grundläggande och gymnasiala kurser samt kombinationsutbildningar ska matas in i systemet Open24.

För att kunna jobba i Open24 behöver du beställa behörighet via nedanstående behörighetsblankett.

Skolplattformen – BER och Elevdokumentation

Skolplattformen består av Barn- och elevregistret (BER) och Elevdokumentation.

I BER sker antagning, löpande elev- och kursadministration samt ersättningshantering.

I Elevdokumentation sker all betygshantering – betygsregistrering, betygsutskrifter, registrering av Nationella prov.

För att kunna jobba i BER och i Elevdokumentation behöver du beställa behörigheter via nedanstående behörighetsblankett.

Uppdaterad