Bilden visar händer och tangentbordet på en laptop.

Behörigheter i Open24 och Skolplattformen

Här hittar du behörighetsblanketter till Open24, BER och Elevdokumentation.

Open24

Kursutbud för grundläggande och gymnasiala kurser samt kombinationsutbildningar ska matas in i systemet Open24.

För att kunna jobba i Open24 behöver du beställa behörighet via nedanstående behörighetsblankett.

Skolplattformen – BER och Elevdokumentation

Skolplattformen består av Barn- och elevregistret (BER) och Elevdokumentation.

I BER sker antagning, löpande elev- och kursadministration samt ersättningshantering.

I Elevdokumentation sker all betygshantering – betygsregistrering, betygsutskrifter, registrering av Nationella prov.

För att kunna jobba i BER och i Elevdokumentation behöver du beställa behörigheter via nedanstående behörighetsblankett.

Avsluta behörighet i Skolplattformen

I samband med att personal som är upplagda i Skolplattformen (BER och Elevdokumentation) avslutar sin tjänst behöver ni som har ansvariga roll i BER avsluta deras behörighet. Så fort slutdatum är känt kan ni lägga in det i BER. Avslut av behörigheter ska som senast registreras på anställningens sista dag.

Rollerna som kan avsluta behörigheter är

 • Vux Extern Anordnare Ansvarig Sthlm
 • Vux Intern anordnare ansvarig Sthlm

Kontakta oss via e-post vid eventuella frågor support.systemadmin.amf@edu.stockholm.se.

Gör så här för att avsluta personal

 1. Från startsidan i BER, klicka på "Sök" och välj "Personal".
 2. Sök upp den person vars behörighet ska avslutas.
 3. I personalöversikten, välj länken "Avsluta personal" under "Genvägar" (längst ner på sidan).
 4. Ange "Slutdatum för personal", det datum som ska anges är anställningens sista dag, behörigheten gäller fram till dess.
 5. Välj vilken "Enhet" personalen ska avslutas på, eller välj "Alla" om det finns flera anställningar som ska avslutas. 
 6. Välj vilken "Skolform" personalen ska avslutas på, eller välj "Alla" (alternativet "Alla" finns bara om du har behörighet till samtliga skolformer där personalen har en anställning).
 7. Klicka på "Nästa".
 8. Slutdatum och enhet visas högst upp, sedan listas samtliga uppgifter som är knutna till personalen och som kommer att avslutas.
 9. Klicka på "Slutför".
 10. Du kommer tillbaka till "Personalöversikten" och du kan se att uppgifterna är avslutade.

Uppdaterad