kvinna vid dator

Ekonomi

Ersättningshantering sker i BER.

Ersättning kopplat till elever i en kursgrupp med ett Betyg i BER

Vid kursslut ska elever i kursgruppen ha status Antagen och ha ett betyg för att skolan kunna få ersättning. Betygen ska vara registrerade och låsta senast två veckor efter kursslut.

Publicering av ersättning sker den 20 varje månad. De kursgrupper som är betygsatta och låsta innan Publiceringen sker får skolorna ersättning för.

De kurser som betygsätts efter publiceringsdatumen kommer med i nästföljande månad.

Manual (grundläggande och gymnasiala kurser)

Godkänna beräkningar i BER (pdf)

Uppdaterad