Fritidshem och öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb)

Fritidshemmen och den öppna fritidsverksamheten är en viktig del av stadens skolverksamhet för barn och elever.

Här kan du som är anordnare läsa om bland annat ersättning, tillsyn och riktlinjer för verksamheten. 

Ersättning, regler och blanketter

Verksamhetssystemet Barn- och elevregistret (BER)

Barn- och elevregistret är Stockholms stads webbaserade verksamhetssystem för grundskolor, förskolor och pedagogisk omsorg.

Stöd till anordnare

Tillsyn

Riktlinjer och styrdokument

Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor som rör anordnare till Stockholms stad. 

Här hittar du information och blanketter för att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan om viss verksamhet till Skolinspektionen.

Uppdaterad