Regler, riktlinjer och styrdokument

Fristående fritidshem och fristående öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) regleras av både nationella och lokala styrdokument.

Ändrade riktlinjer

Stadens riktlinjer för fristående fritidshem och för fristående öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) har ändrats med hänsyn till skärpta regler i Diskrimineringslagen (3 kapitlet). Skollagens regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling har inte ändrats.

Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling har på grund av de ändrade reglerna upphört att gälla. I riktlinjerna för fristående fritidshem finns ändringar gjorda i avsnitt 3.3. I riktlinjerna för fristående öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) finns förändringarna i avsnitt 3.

Dokument och länkar

Nedan hittar du Stockholms stads lokala styrdokument och riktlinjer samt en länk till Skolverket och de nationella styrdokumenten.

Riktlinjer för fristående fritidshem (pdf)

Riktlinjer för öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) (pdf)

Uppdaterad