Tillsyn fritidshem

Stockholms stad har ansvar för godkännande och tillsyn av fristående fritidshem och fristående öppen fritidsverksamhet (fritidsklubbar).

Med fristående menas att de är enskilt drivna fritidshem och klubbar som inte tillhör en fristående grundskola, förskoleklass eller anpassad grundskola. Dit räknas även de fritidshem som finns på fristående internationella skolor.

Förvaltningen genomför tillsyn av fristående fritidshem vart fjärde år. Nästa tillsynsperiod gör vi vårterminen 2017. Särskilt fokus vid denna tillsyn är huvudmannens och fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete.

Inför tillsynen har du som huvudman ansvar för att genomföra en egenkontroll. Den ska lämnas in mellan den 9–16 januari 2017.

Myndighetsutövning – Skolinspektionens ansvar

Skolinspektionen ansvarar för myndighetsutövningen av fritidshem som är kopplade till en enskilt driven grundskola.

Uppdaterad