Ersättning

Här kan du läsa om olika sorters ekonomiskt stöd och ersättning som din verksamhet kan få.

Ersättningar för fritidshem och fritidsklubb

Fritidshemmet får fritidspeng för varje Stockholmsbarn som är inskrivet vid avläsningsdatum. Observera att fritidspengen inte korrigeras om inrapportering av fritidshemsbarn sker efter varje månadsavläsning.

Utbetalning

Utbetalning av fritidspeng sker månadsvis. Utbetalningsdatumet är den 21 varje månad. Om den 21 är på en helg kommer utbetalning ske den närmaste helgfria dagen innan.

Avläsningsdatumet är den 15 varje månad om inte den 15 infaller på en helg. Då är avläsningsdatumet den närmsta helgfria vardagen innan.

Aktuella belopp

Fritidshemspeng 2021 (pdf, 224 kB, nytt fönster)

Rätt till ersättning

Det är viktigt att utbildningsförvaltningen får korrekta uppgifter om din verksamhet för att kunna räkna ut rätt ersättning.

Förändringar under läsåret

Skicka förändringar direkt till er utsedda handläggare.

Sara Müller
E-post: sara.muller@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 33 683

Marie Bohman
E-post: marie.bohman@stockholm.se

Maret Paomees
E-post: maret.paomees@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 33 760

Min barnomsorg och anordnarwebben

När föräldrar själva avslutar sina barns placeringar via tjänsten Min barnomsorg, ser du det på anordnarwebben som en "blänkare". Dessa så kallade blänkare ser du även när barn har blivit registrerade hos din verksamhet och vid generella uppsägningar.

När föräldrar ändrar sina inkomstuppgifter via Min barnomsorg

Föräldrar kan idag ange och ändra sina inkomstuppgifter via Min barnomsorg, ni ser att de har gjort det genom att det kommer upp en blänkare, ett litet i (se ovan).

NI kan emellertid inte se inkomstuppgifterna via anordnarwebben eftersom ni i dagsläget själva administrerar avgifterna. Detta medför att föräldrar tror att inkomstuppgifterna går till er vilket det alltså inte gör så länge ni själva hanterar avgifterna.

Med anledning av ovanstående uppmanar vi er därför att när ni ser att en inkomstuppgift är ändrad ( via blänkaren) omgående kontakta föräldern så att de kan uppdatera inkomsten enligt era rutiner och därmed få rätt avgift.

Fritidsklubben får ersättning för varje barn folkbokfört i Stockholm som är registrerat hos utbildningsförvaltningen den 15 mars för vårterminen och 15 oktober för höstterminen.

Utbetalning

Utbetalning för fritidsklubbspeng sker en gång per termin, för vårterminen sker utbetalningen i april och för höstterminen sker utbetalningen i oktober månad.

Aktuella belopp

Ersättningen för elever i fristående fritidsklubb för 2021 är 7 397 kronor per elev och år. Beloppet inkluderar momskompensation.

Rätt ersättning

För att kunna ge rätt ersättning är det viktigt att vi får korrekta uppgifter
om din verksamhet. Senast den 30 september vill vi att du mejlar in ditt underlag till oss.

Din verksamhet kan få tilläggsbelopp för elever i behov av extraordinära stödåtgärder i förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Tilläggsbeloppet är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Stödåtgärderna ska vara extraordinära. Kostnaderna för stödet ska vara kopplade till en enskild elev och dennes behov och förutsättningar att klara skolgången.

Behovsgrupper och belopp 2020 (pdf 106 kB, nytt fönster)

Information om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd (pdf 542 kB, nytt fönster)

Så får du rätt ersättning

Tilläggsbelopp grundskola

Blankett för ansökan om tilläggsbelopp grundskola 2020 (docx, 48 kB, nytt fönster)

Så får du rätt ersättning

Tilläggsbelopp grundskola

Blankett för ansökan om tilläggsbelopp grundskola 2020 (docx, 48 kB, nytt fönster)

Blankett åtgärdsprogram

För åtgärdsprogrammen kan skolorna använda valfri blankett. Nedan finns den som har skapats av Skolverket, som är väl fungerande.

Beslut om åtgärdsprogram för elev som behöver särskilt stöd (docx, 17 kB, nytt fönster)

Uppdaterad