Förskola och pedagogisk omsorg

Här kan du som anordnare ta del av aktuell information, stöd och lära dig mer om vårt kvalitetsarbete.

Aktuellt kring Ukraina

Om din förskola blir kontaktad av familjer – hänvisa till enheten START Stockholm för plats i förskola.

Övrigt aktuellt

  • Höjning av maxtaxan
  • Söka skola
  • Regler för föräldralediga

Ersättning, regler och blanketter

Verksamhetssystemet Barn- och elevregistret (BER)

Barn- och elevregistret är Stockholms stads webbaserade verksamhetssystem för grundskolor, förskolor och pedagogisk omsorg.

Stöd till anordnare

Kvalitet och tillsyn

Tillstånd och regler

Driver du eller vill starta en fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg? Här finns information om vilka krav som ställs när du ska starta eller om du redan bedriver en förskoleverksamhet.

Riktlinjer och styrdokument

Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor som rör anordnare till Stockholms stad. 

Uppdaterad