Förskola och pedagogisk omsorg

Här kan du som anordnare ta del av aktuell information, stöd och lära dig mer om vårt kvalitetsarbete.

Aktuellt kring Ukraina

Om din förskola blir kontaktad av familjer – hänvisa till enheten START Stockholm för plats i förskola.

Övrigt aktuellt

  • Regler för föräldralediga
  • GDPR
  • Maxtaxan

Anmälan om förskola med konfessionell inriktning

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till en ökad kontroll av konfessionella, det vill säga religiösa, inslag i skolväsendet. Ändringen gäller från den 2 januari 2023.

Ändringarna innebär bland annat att det införs nya definitioner av begreppen konfessionellt inslag och konfessionell inriktning. Sedan tidigare gäller att den konfessionella inriktningen aldrig får omfatta undervisningen. Konfessionella inslag ska vara frivilliga. Ett barn som inte vill delta i en aktivitet där ett konfessionellt inslag ingår ska erbjudas en likvärdig aktivitet utan sådana inslag.  

Den huvudman som fått sin ansökan godkänd före den 2 januari 2023 och som avser att även fortsatt ha en konfessionell inriktning ska anmäla det till Stockholms stad senast 30 juni 2023.

Anmälan görs på blanketten Ansökan om förändring för fristående förskola.

Ansökan om förändring för fristående förskola (pdf)

I blanketten fyller du endast i följande:

  • uppgifter om förskolan
  • underskrift av företrädare för huvudmannen. Bifoga underlag som styrker rätten att företräda huvudmannen
  • fältet 6b, där anmäler du att ni avser fortsätta med konfessionella inslag.

Observera att om du inte gör någon anmälan före den 30 juni 2023, behöver huvudmannen göra en ny ansökan om att få bedriva verksamheten med konfessionella inslag.

2023 års barnbytardag

Barnbytardagen infaller alltid 7 kalenderdagar före skolstart.

Skolstarten 2023 är planerad till den 21 augusti vilket innebär att stadens barnbytardag infaller den 14 augusti.

Nu kan du ta del av socialförvaltningen och utbildningsförvaltningens presentation om orosanmälan från informationsmötet 9 december 2022.

Presentation orosanmälan (pdf)

Ersättning, regler och blanketter

Verksamhetssystemet Barn- och elevregistret (BER)

Barn- och elevregistret är Stockholms stads webbaserade verksamhetssystem för grundskolor, förskolor och pedagogisk omsorg.

Stöd till anordnare

Kvalitet och tillsyn

Tillstånd och regler

Driver du eller vill starta en fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg? Här finns information om vilka krav som ställs när du ska starta eller om du redan bedriver en förskoleverksamhet.

Riktlinjer och styrdokument

Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor som rör anordnare till Stockholms stad. 

Uppdaterad