Blanketter

Här finner du blanketter som rör fristående och allmän förskola.

Ansökningsblanketterna finns både i Office (Word och Excel)- och PDF-format. Om du har möjlighet använda gärna Office (Word och Excel)-formatet.

PDF-format

Ansökan om godkännande för fristående förskola (pdf 210 kb, nytt fönster)

Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg (pdf, 102 kB, nytt fönster)

Ansökan om rätt till bidrag för Stockholmsbarn i fristående verksamhet i annan kommun (pdf, 627 kB, nytt fönster)

Egenkontroll inför verksamhetsstart för fristående förskolor (pdf, 175 kB, nytt fönster)

Fullmaktsblankett (pdf, 33 kB, nytt fönster)

Mall för resultatbudget vid ansökan om att starta fristående förskola (pdf, 130 kB, nytt fönster)

Mall likviditetsbudget vid ansökan att starta fristående förskola (pdf, 107 kB nytt fönster)

Sammanställning av ytan i förskolelokal (pdf, 106 kB, nytt fönster)

Word-format

Ansökan om godkännande för fristående förskola (docx, 80 kb, nytt fönster)

Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg (docx, 70 kb, nytt fönster)

Ansökan om förändring - fristående förskola (docx, 65 kb, nytt fönster)

Ansökan om förändring för enskild pedagogisk omsorg (docx, 63 kb, nytt fönster)

Egenkontroll inför verksamhetsstart för fristående förskolor (docx, 58 kB, nytt fönster)

Anmälan om avslut av fristående verksamhet (docx, 49 kb, nytt fönster)

Fullmaktsblankett (docx, 35 kb, nytt fönster)

Excel-format

Mall likviditetsbudget vid ansökan om att starta fristående förskola (excel, 12 kb, nytt fönster)

Mall resultatbudget vid ansökan om att starta fristående förskola (excel, 12 kb, nytt fönster)

Sammanställning av ytan i förskolelokal (excel, 12 kb, nytt fönster)

Huvudman ansvarar för att säkerhetsställa att endast de som behöver för att utföra sitt arbete får tilldelad behörighet i BER. Huvudman ansvar för att person som inte längre ska ha tillgång till BER omgående avslutas. Läs mer om datasäkerhet och Dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. 

  • I de fall då verksamheten inte har någon med roll i BER som Behörighetsansvarig ska en blankett skickas in.
  • Du som är förskolechef och som är den som ska kunna ansöka om Tilläggsbelopp för Barn i behov av särskild stöd ska också skicka in en blankett om det i er organisation inte finns annan som kan tilldela behörigheten.
  • Ska du både ha roll som Behörighetsansvarig och förskolechef markera detta på blanketten.

För tillgång till behörighetsroll i BER på Anordnarnivå för fristående verksamhet. Ansök om behörighet via blanketten nedan.

Ansökan om behörighet görs på blankett och skickas till e-postadress som finns på blanketten.

Behörighetsblankett till BER för anordnare (pdf, 392 kB, nytt fönster)

Avsluta behörighet i BER görs via BER. Gäller det behörighetstilldelarroll så avslutas behörigheten genom att fylla i ett till och med datum på samma blankett ni ansökte på och mejla in den till e-postadressen som finns på blanketten. Skriv i mailets ämnesrad "Avslut av behörighet".

Plats ska alltid erbjudas digitalt via BER. Endast om personer inte har svenskt personnummer ska avtal göras via överenskommelseblankett. Föräldrar använder Min Barnomsorg för att svara på erbjudande och säga upp en placering.

Uppsägning av plats (pdf, 572, kB, nytt fönster)

Överenskommelse om plats för Stockholmsbarn i fristående verksamhet i annan kommun (pdf, 588 kB, nytt fönster)

Uppsägning av plats för Stockholmsbarn i fristående verksamhet i annan kommun (pdf, 565 kB, nytt fönster)

Uppdaterad