Blanketter förskola och pedagogisk omsorg

Här finner du blanketter som rör fristående förskola och pedagogisk omsorg.

Huvudmannens ansvar

En huvudman ansvarar för att säkerhetsställa att endast de som behöver tillgång till BER för att utföra sitt arbete, får behörighet i BER. Huvudmannen ansvarar för att en person som inte längre har behov av behörighet, till exempel avslutad tjänst eller andra arbetsuppgifter, omgående avslutas. Läs mer om datasäkerhet och dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. 

Behörigheter som behövs

Behörighetsansvarig – med rätt att tilldela andra personer behörigheter

I de fall då verksamheten inte har någon med roll i BER som Behörighetsansvarig ska en blankett skickas in, se nedan.

Administratör – för att hantera administration i BER

Denna behörighet tilldelas av den som är behörighetsansvarig hos huvudmannen. Ingen blankett skickas in till utbildningsförvaltningen.

Rektor – rätt att skicka in ansökan om tilläggsbelopp

Du som är rektor och som är den som ska kunna ansöka om Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd ska också skicka in en blankett om det i er organisation inte finns annan som kan tilldela behörigheten det vill säga en behörighetsansvarig. Ska du både ha roll som Behörighetsansvarig och rektor markera detta på blanketten.

Anordnare – för tillgång till samtliga huvudmannens förskolor

Kryssa för denna behörighet i blanketten. Obs! Blanketten måste vara underskriven av korrekta firmatecknare för att behörigheten ska kunna registreras.

Ansökan om behörighet görs på blankett och skickas till e-postadress som finns på blanketten.

Behörighetsblankett till BER för anordnare (pdf)

Avslut av behörighet

Avsluta behörighet i BER görs via BER av behörighetsansvarig. Gäller det ett avslut av behörighetstilldelarroll, avslutas behörigheten genom att fylla i ett till ett slutdatum på samma blankett ni ansökte på och mejla in den till e-postadressen som finns på blanketten. Skriv ”Avslut av behörighet” i mejlets ämnesrad.

Plats ska alltid erbjudas digitalt via BER. Föräldrar använder e-tjänsten Förskola och fritidshem för att svara på erbjudande och säga upp en placering.

Uppsägning av plats (pdf)

Överenskommelse om plats för Stockholmsbarn i fristående verksamhet i annan kommun (pdf)

Uppsägning av plats för Stockholmsbarn i fristående verksamhet i annan kommun (pdf)

Uppdaterad