Ansökningssystem, gemensamt och köhantering

Stockholms stad har ett gemensamt ansökningssystem där föräldrar ska ansöka till alla kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Stockholms stad.

Personer med skyddad identitet 

De familjer som har skyddade personuppgifter ansöker via blankett. Ansökan skickas till Kontaktcenter. Detta gäller både de verksamheter med i den gemensamma köhanteringen eller de med egen köhantering. Kontaktcenter meddelar verksamheterna om barn med skyddade personuppgifter sökt till deras verksamhet via e-post.

När ni ska erbjuda ett barn med skyddad identitet plats så hör av er till handläggaren på stadsförvaltningen, så erbjuder de plats. Stadsförvaltningen meddelar också när familjen svarat på erbjudande. Du som verksamhet ser inte dessa barn i BER varken i kö eller på Placering.

Handlingsplan för förskolan för barn med sekretess (pdf)

Gemensam köhantering

Stadsdelsförvaltningen hanterar erbjudanden och placeringar

Du som driver en fristående förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) kan ansluta dig till stadens gemensamma köhantering. Det gör du genom att teckna ett avtal mellan din verksamhet och staden.

De fristående verksamheter som väljer att vara med och bidra till att uppfylla platsgarantin är med i den gemensamma köhanteringen där även alla kommunala verksamheter ingår. Det är stadsdelsförvaltningarna som erbjuder plats för dessa verksamheter.

Verksamheter som är med i den gemensamma köhanteringen förbinder sig att ta emot barn med platsgaranti (även de som inte köar till just deras verksamhet). Fristående verksamheter som går med i den gemensamma kön bidrar till att minska kostnaderna för barnomsorgsgarantin och får därför en ersättning på ökad schablon med 1 000 kronor per inskrivet barn och år. Hälften av beloppet betalas ut per inskrivet barn den 31 mars och resterande belopp per inskrivet barn den 30 september. Verksamheter som går med i den gemensamma kön förbinder sig att följa stadens köregler.

Är du intresserad av att gå med i gemensamma köhanteringen så hör av dig till oss. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Egen köhantering

Den fristående verksamheten hanterar erbjudanden och placeringar

De fristående verksamheterna som väljer att själva hantera sin kö är markerade med ett F i ansökningssystemet för vårdnadshavarna. Dessa verksamheter erbjuder plats till barn i deras kö via sin e-tjänst. Endast barn från verksamhetens kö i stadens e-tjänst ska erbjudas plats. Den fristående verksamheten ska ha dokumenterade köregler och verksamheten ansvarar för att plats erbjuds i enlighet med köreglerna. Den fristående verksamheten ansvarar för att köreglerna följer gällande bestämmelser.

Vårdnadshavarna svarar på erbjudande via e-tjänsten Förskola och Fritidshem

Oavsett om förskolan är med i den gemensamma köhanteringen eller har egen köhantering så får vårdnadshavarna sitt erbjudande och svarar på det i e-tjänsten Förskola och Fritidshem.

Alla barn ska erbjudas plats via stadens e-tjänst, i de fall föräldrar inte kan använda e-tjänsten Förskola och Fritidshem hjälper Kontaktcenter dem med erbjudande per brev. Föräldrar skickar in blanketten till Serviceförvaltningen som registrerar svaret. Verksamheten ser placeringen i BER.

Ni får information via e-post från Kontaktcenter när de skickat ut ett erbjudande brevledes. Tänk på att i och med manuell hantering kan svaret komma att registreras efter ert satta svarsdatum. Innan ni tar bort ett erbjudande kontrollera i er e-post om ni fått information från Kontaktcenter angående erbjudandet. Viktigt att ni har aktuella kontaktuppgifter registrerade i barn- och elevregistret så ni inte missar meddelande från Kontaktcenter.

Ändringen innebär att inga manuella avtal skrivs.

Uppdaterad