Aktuell information

Här samlar vi aktuell information som rör fristående förskola och pedagogisk omsorg.

Nyhetsbrevet Förskolan

Nyhetsbrevet Förskolan är till för dig som arbetar på fristående förskola eller enskilt driven pedagogisk omsorg. Nyhetsbrevet kommer ut 8–10 gånger per år och innehåller upplysningar om lag och regeländringar, anmälan till föreläsningar och kurser och annan viktig information som rör din verksamhet.

Nyhetsbrevet Förskolan skickas ut till de e-postadresser ni har registrerade i BER. Se alltid till att ni har aktuella kontaktuppgifter registrerade.

Kontakta oss

Får du inte nyhetsbrevet Förskolan? Vill du få tag i ett gammalt nyhetsbrev igen? Hör av dig till oss:

myndighetsenheten@edu.stockholm.se

Barnbytardag

Barnbytardagen i augusti 2020 är den 12 augusti. Barnbytardagen är alltid sju kalenderdagar innan skolstart.

Regler för föräldralediga

Den 28 januari 2019 beslutade kommunfullmäktige att ändra maxtiden på förskola och pedagogisk omsorg för barn till föräldralediga. De nya reglerna började gälla 1 februari 2019.

De nya reglerna innebär att:

  • Förskolebarn som har en förälder/vårdnadshavare som är föräldraledig för vård av nyfött syskon enligt föräldraledighetslagen har rätt att vara på förskolan max 30 timmar per vecka. De 30 timmarna ska vara fördelade under 4 eller 5 dagar. Förälder/vårdnadshavare ska lämna barnet klockan 8.00-9.00 och hämta mellan 14.00-16.00. Vilka tider som barnet är på förskolan bestäms terminsvis. Dessa regler gäller från och med en månad efter syskonets födsel.
  • Barn till föräldrar med gemensam vårdnad kan få undantag från regeln om begränsad närvarotid. Detta gäller om barnet bor regelbundet och växelvis hos båda föräldrarna. Föräldrarna ska i så fall göra en gemensam ansökan.

Vad behöver jag göra om jag jobbar på en förskola?

Lämna ut informationsbrev till vårdnadshavarna och lägg in deltid i BER för de barn som har föräldralediga föräldrar. Nedan hittar ni informationsbrev, manual och ansökningsblankett för vårdnadshavare som studerar eller arbetar och därmed inte är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen.

Förändring av maxtid – information till verksamheterna (pdf, 402 kB, nytt fönster)

Förändring av maxtid – information till vårdnadshavare/föräldrar (pdf, 379 kB, nytt fönster)

Manual för att ändra vistelsetid (pdf, 249 kB, nytt fönster)

Ansökan om utökad tid på förskolan (pdf, 89 kB, nytt fönster)

Personuppgifter och dataskydd (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gäller från och med den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller en del nyheter som kommuner, myndigheter och företag måste förhålla sig till. Inom förskolan behandlas en mängd olika personuppgifter. Vissa uppgifter anses som känsliga och är särskilt skyddsvärda enligt dataskyddsförordningen och kräver därför starka säkerhetsåtgärder vid kommunikation.

Alla som arbetar i förskolan måste ha grundläggande kunskaper om de krav som ställs vid hantering av personuppgifter. För er som är fristående huvudmän ställs ytterligare krav på goda kunskaper eftersom ni är personuppgiftsansvariga för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom er verksamhet.

Stockholms stads utbildningsnämnd är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar där staden behandlar uppgifter där fristående förskolor och pedagogisk omsorg finns med.

Vill du veta mer?

Du hittar mer utförlig information om GDPR på Datainspektionens webbplats.

Höjning av maxtaxan

Den 27 januari 2020 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad om förändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i staden. Från och med 1 februari 2020 gäller nya avgiftsnivåer. Inkomsttaket per månad för 2020 är 49 280 kronor.

Uppdaterad