Övrigt aktuellt

Här samlar vi aktuell information som rör fristående förskola och pedagogisk omsorg.

Höjning av maxtaxan

Den 29 januari 2024 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad om en förändring av maxtaxa och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid.

Från och med den 1 februari 2024 gäller nya avgiftsnivåer.

Nyheter från förskoleförvaltningen

Nyhetsbrevet Förskolan är för närvarande pausat. Under uppbyggnaden av den nyinrättade förskoleförvaltningen ser vi över våra kommunikationskanaler. Under en övergångsperiod skickas istället information till dig som bedriver fristående förskola eller enskilt driven pedagogisk omsorg ut via e-post vid behov. I dessa fall använder vi de e-postadresser som din verksamhet har registrerat i BER.

Har du frågor kring våra informationsutskick eller nyhetsbrev, kontaktar du oss via mejl.

E-post: nyhetsbrevforskola@edu.stockholm.se

Söka skola

Perioden för att söka skola är 15 januari till 15 februari.

Telefon: 08-508 11 550 
E-post: kcskola@stockholm.se

Barnbytardag

Barnbytardagen 2024 är den 12 augusti. Barnbytardagen infaller alltid sju kalenderdagar innan skolstart.

Personuppgifter och dataskydd (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gäller från och med den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller en del nyheter som kommuner, myndigheter och företag måste förhålla sig till. Inom förskolan behandlas en mängd olika personuppgifter. Vissa uppgifter anses som känsliga och är särskilt skyddsvärda enligt dataskyddsförordningen och kräver därför starka säkerhetsåtgärder vid kommunikation.

Alla som arbetar i förskolan måste ha grundläggande kunskaper om de krav som ställs vid hantering av personuppgifter. För fristående huvudmän ställs ytterligare krav på goda kunskaper eftersom ni är personuppgiftsansvariga för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom er verksamhet.

Stockholm stads förskolenämnd är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar där staden behandlar uppgifter där fristående förskolor och pedagogisk omsorg finns med.

Du hittar mer utförlig information om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Uppdaterad