Övrigt aktuellt 2022–2023

Här samlar vi aktuell information som rör fristående förskola och pedagogisk omsorg.

Höjning av maxtaxan

Den 13 december 2022 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad om en förändring av maxtaxa och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid.

Från och med den 1 januari 2023 gäller nya avgiftsnivåer. Inkomsttaket per månad för 2023 är 54 830 kr.

Söka skola

Snart är det dags för barn födda 2017 att söka skola. Alla vårdnadshavare som har barn som ska börja i förskoleklass i höst kommer att få information skickat till barnets folkbokföringsadress andra veckan i januari. Information finns även på grundskolans webbplats.

Nyhetsbrevet Förskolan

Nyhetsbrevet Förskolan är till för dig som arbetar på fristående förskola eller enskilt driven pedagogisk omsorg. Nyhetsbrevet kommer ut 8–10 gånger per år och innehåller upplysningar om lag och regeländringar, anmälan till föreläsningar och kurser och annan viktig information som rör din verksamhet. Vill du prenumerera på eller ta bort din e-postadress från prenumerationslistan kontaktar du oss via mejl.

E-postadress: nyhetsbrevforskola@edu.stockholm.se

Regler för föräldralediga

Den 28 januari 2019 beslutade kommunfullmäktige att ändra maxtiden på förskola och pedagogisk omsorg för barn till föräldralediga. De nya reglerna började gälla 1 februari 2019.

De nya reglerna innebär att:

  • Förskolebarn som har en förälder/vårdnadshavare som är föräldraledig för vård av nyfött syskon enligt föräldraledighetslagen har rätt att vara på förskolan max 30 timmar per vecka. De 30 timmarna ska vara fördelade under 4 eller 5 dagar. Förälder/vårdnadshavare ska lämna barnet klockan 8.00-9.00 och hämta mellan 14.00-16.00. Vilka tider som barnet är på förskolan bestäms terminsvis. Dessa regler gäller från och med en månad efter syskonets födsel.
  • Barn till föräldrar med gemensam vårdnad kan få undantag från regeln om begränsad närvarotid. Detta gäller om barnet bor regelbundet och växelvis hos båda föräldrarna. Föräldrarna ska i så fall göra en gemensam ansökan.

Vad behöver jag göra om jag jobbar på en förskola?

Nedan hittar ni manual och ansökningsblankett för vårdnadshavare som studerar eller arbetar och därmed inte är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen.

Manual för att ändra vistelsetid (pdf)

Ansökan om utökad tid på förskolan (pdf)

Personuppgifter och dataskydd (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gäller från och med den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller en del nyheter som kommuner, myndigheter och företag måste förhålla sig till. Inom förskolan behandlas en mängd olika personuppgifter. Vissa uppgifter anses som känsliga och är särskilt skyddsvärda enligt dataskyddsförordningen och kräver därför starka säkerhetsåtgärder vid kommunikation.

Alla som arbetar i förskolan måste ha grundläggande kunskaper om de krav som ställs vid hantering av personuppgifter. För er som är fristående huvudmän ställs ytterligare krav på goda kunskaper eftersom ni är personuppgiftsansvariga för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom er verksamhet.

Stockholms stads utbildningsnämnd är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar där staden behandlar uppgifter där fristående förskolor och pedagogisk omsorg finns med.

Vill du veta mer?

Du hittar mer utförlig information om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Uppdaterad