Kompetensutveckling för förskola

I syfte att höja kompetensen bland de som arbetar i stadens förskolor erbjuder utbildningsförvaltningen flera insatser och olika former av stöd.

Insatserna kan även ses som en karriärstege för anställda i stadens förskolor.

Uppdaterad information om vikarieersättning 2022

Inför hösten 2022 kommer det även fortsättningsvis att vara möjligt för fristående förskolor att erhålla vikarieersättning för personal som studerar på betald arbetstid en dag per vecka. Denna möjlighet gäller både vidareutbildning till barnskötare och till förskollärare, se vidare nedan.

Tidigare har den här möjligheten också funnits för personal som läser en högre utbildning, exempelvis magisterutbildning. Detta kommer inte längre att vara möjligt. Dock kommer pågående högre utbildningar att kunna fullföljas med vikarieersättning under förutsättning att de studerande uppfyller överenskommelsen vad gäller examensdatum och studietakt.

Ersättningen utbetalas terminsvis och uppgår till 30 000 kronor för vårterminen (42 000 kronor inklusive sommarkurs) och 24 000 kronor för höstterminen. Se under respektive utbildning nedan hur du gör för att erhålla ersättningen.

E-post: grupp.vikarieersattning@edu.stockholm.se

Insatser för kompetensutveckling

Du som arbetat minst två år i förskoleverksamhet i Stockholm men saknar pedagogisk utbildning kan söka en grundutbildning till barnskötare. Utbildningen ges i samarbete med Midsommarkransens gymnasium och bekostas av utbildningsförvaltningen. De studerande och deras förskolor står för den tid som krävs för att genomföra utbildningen. Mer information finns p Midsommarkransens gymnasiums webbplats.

Har du frågor, kontakta utbildningsledare Kerstin Hjelm.
E-post: kerstin.hjelm@edu.stockholm.se

För att underlätta för den studerande och förskolan erbjuder utbildningsförvaltningen ersättning för vikariekostnaden den dag i veckan som undervisningen sker. Det krävs då att det skrivs en överenskommelse med den studerande och rektor, se bilaga nedan. Överenskommelsen måste ha inkommit senast den 15 februari för vårterminen och senast den 17 oktober för höstterminen.

Överenskommelsen finns som Worddokument ”Överenskommelse för att få ersättning barnskötare” under rubriken Relaterade Dokument nedan. Fyll i uppgifterna digitalt, skriv ut och skriv under. Skanna och mejla till e-postadressen nedan.

Utbetalning

För att erhålla ersättningen måste pengarna rekvireras absolut senast den 15 juni för vårterminen och senast den 30 november för höstterminen. Rekvireringen sker genom att fylla i blankett ”underlag för ersättning”. I fylld blankett skickas till förskoleavdelningen.

Enklast är att skicka underlag för betalning i samband med att ni skickar in överenskommelsen. Ersättningen betalas ut när vi har fått in underskriven överenskommelse och blanketten underlag för ersättning.

Anställda i förskoleverksamhet i Stockholm med barnskötarutbildning kan söka en fördjupningskurs med inriktning på matematik, naturvetenskap och teknik. Utbildningen ges i samarbete med Midsommarkransens gymnasium och bekostas av utbildningsförvaltningen. De studerande och deras förskolor står för den tid som krävs för att genomföra utbildningen. Mer information om utbildningen finns på Pedagog Stockholm.

Har du frågor kontakta utbildningsledare Kerstin Hjelm.
E-post: kerstin.hjelm@edu.stockholm.se

För att underlätta för den studerande och förskolan erbjuder utbildningsförvaltningen ersättning för vikariekostnaden den dag i veckan som undervisningen sker. Det krävs då att det skrivs en överenskommelse med den studerande och rektor, se bilaga nedan. Överenskommelsen måste ha inkommit senast den 15 februari för vårterminen och senast den 17 oktober för höstterminen.

Överenskommelsen finns som Word-dokument ”Överenskommelse för att få ersättning barnskötare” under rubriken Relaterade Dokument nedan. Fyll i uppgifterna digitalt, skriv ut och skriv under. Skanna och mejla till Vikarieersättning.

Utbetalning

För att erhålla ersättningen måste pengarna rekvireras absolut senast den 15 juni för vårterminen och senast den 30 november för höstterminen. Rekvireringen sker genom att fylla i blankett ”underlag för ersättning”. I fylld blankett skickas till förskoleavdelningen.

Enklast är att skicka underlag för betalning i samband med att ni skickar in överenskommelsen. Ersättningen betalas ut när vi har fått in underskriven överenskommelse och blanketten underlag för ersättning.

För barn med annat modersmål än svenska ska förskolan tillsammans med föräldrarna lägga grunden till flerspråkighet, stödja modersmålet och utveckla andraspråket, svenskan. Språkforskningsinstitutet på utbildningsförvaltningen genomför olika kompetensutvecklingsinsatser för att utveckla arbetet på det här området, vi informerar om detta i nyhetsbreven som skickas ut kontinuerligt.

Kurser 

Inbjudan: Flerspråkighet i förskolan vårterminen 2019 (pdf)

Kontakt

För mer information, kontakta Karin Wallin. 
karin.e.wallin@edu.stockholm.se

Tillsvidareanställda med barnskötarutbildning, några års erfarenhet inom yrket och högskolebehörighet kan söka erfarenhetsbaserad utbildning till förskollärare. Du ansöker själv till universitetet/högskolan och utbildningen sker till stora delar på distans med undervisning en dag per vecka.

Denna typ av utbildning finns bland annat på Stockholms universitet och Södertörns högskola, se länkar nedan, men vikarieersättning kan betalas ut även för studier på andra lärosäten med liknande upplägg som leder till en förskollärarlegitimation.

För att underlätta för den studerande och förskolan erbjuder utbildningsförvaltningen ersättning för vikariekostnaden den dag i veckan som undervisningen sker. För att ansöka om vikarieersättning ska en blankett om överenskommelse mellan den studerande och rektorn fyllas i, se bilaga nedan.

Överenskommelsen ska tillsammans med registreringsintyg skickas in till förskoleavdelningen. Ett registreringsintyg hämtar den studerande själv från lärosätets webbplats. Överenskommelsen och registreringsintyget måste ha inkommit senast den 15 februari för vårterminen och senast den 17 oktober för höstterminen.

  • För att ansöka om vikarieersättning behövs:
    En överenskommelse som skrivs mellan den studerande och rektorn. Överenskommelsen skrivs på en blankett, se bilaga nedan. Överenskommelsen ska skickas in till förskoleavdelningen.
  • Ett registreringsintyg hämtar den studerande själv från lärosätets webbplats.
  • Överenskommelsen och registreringsintyget ska skickas in till förskoleavdelningen senast den 15 februari för vårterminen och senast den 17 oktober för höstterminen.

Utbetalning

För att erhålla ersättningen måste pengarna rekvireras absolut senast den 15 juni för vårterminen och senast den 30 oktober för höstterminen. Rekvireringen sker genom att fylla i blankett ”underlag för ersättning”. I fylld blankett skickas till förskoleavdelningen.

Enklast är att skicka underlag för betalning i samband med att ni skickar in överenskommelsen. Ersättningen betalas ut när vi har fått in underskriven överenskommelse och blanketten underlag för ersättning.

Uppdaterad