Kompetensutveckling för förskola

I syfte att höja kompetensen bland de som arbetar i stadens förskolor erbjuder utbildningsförvaltningen flera insatser och olika former av stöd.

Insatserna kan även ses som en karriärstege för anställda i stadens förskolor.

Uppdaterad information om vikarieersättning 2022

De som nu är i utbildning till förskollärare och i högre utbildning, till exempel magister, kommer att kunna studera klart med vikarieersättning under förutsättning att de uppfyller överenskommelsen, till exempel planerat examensdatum och studietakt. Vi förstår att det kan finnas undantag från detta, som vid föräldraledigt eller sjukskrivning, men då behöver man ta kontakt med utbildningsförvaltningen.

Det kommer sannolikt att vara möjligt att även fortsättningsvis utbilda sig till förskollärare med vikarieersättning. Men antalet platser kommer att vara begränsat och fördelas mellan kommunala och fristående förskolor på samma sätt som grundutbildningen till barnskötare. Mer information om detta kommer under våren.

Vad gäller grundutbildning till barnskötare sker inga förändringar, den kommer att vara berättigad till vikarieersättning precis som tidigare.

 

Insatser för kompetensutveckling

Du som arbetat minst två år i förskoleverksamhet i Stockholm men saknar pedagogisk utbildning kan söka en grundutbildning till barnskötare. Utbildningen ges i samarbete med Midsommarkransens gymnasium och bekostas av utbildningsförvaltningen. De studerande och deras förskolor står för den tid som krävs för att genomföra utbildningen. Mer information finns på Midsommarkransens gymnasiums webbplats. 

Har du frågor kontakta utbildningsledare Kerstin Hjelm. 
kerstin.hjelm@edu.stockholm.se

För att underlätta för den studerande och förskolan erbjuder utbildningsförvaltningen ersättning för vikariekostnaden den dag i veckan som undervisningen sker. Det krävs då att det skrivs en överenskommelse med den studerande och rektor, se bilaga nedan. Överenskommelsen måste ha inkommit senast 15/2 för vårterminen och 17/10 för höstterminen.

Överenskommelsen finns som Worddokument ”Överenskommelse för att få ersättning barnskötare” under rubriken Relaterade Dokument nedan. Fyll i uppgifterna digitalt, skriv ut och skriv under. Skanna och mejla till e-postadressen nedan.

Utbetalning

För att erhålla ersättningen måste pengarna rekvireras senast 15/6 för vårterminen och 30/11 för höstterminen. Rekvireringen sker genom att fylla i blankett ”underlag för ersättning”. I fylld blankett skickas till förskoleavdelningen. En påminnelse om att det är dags att komma in med underlag för ersättning skickas ungefär en månad innan sista datum. Påminnelsen skickas till den e-postadress som anges på överenskommelsen.

Ersättningen betalas ut när vi har fått in blanketten underlag för ersättning dock tidigast 15/6 och 30/11.

Anställda i förskoleverksamhet i Stockholm med barnskötarutbildning kan söka en fördjupningskurs med inriktning på matematik, naturvetenskap och teknik. Utbildningen ges i samarbete med Midsommarkransens gymnasium och bekostas av utbildningsförvaltningen. De studerande och deras förskolor står för den tid som krävs för att genomföra utbildningen. Mer information om utbildningen finns på Pedagog Stockholm.

Har du frågor kontakta utbildningsledare Kerstin Hjelm. kerstin.hjelm@edu.stockholm.se

För att underlätta för den studerande och förskolan erbjuder utbildningsförvaltningen ersättning för vikariekostnaden den dag i veckan som undervisningen sker. Det krävs då att det skrivs en överenskommelse med den studerande och rektor, se bilaga nedan. Överenskommelsen måste ha inkommit senast 15 februari för vårterminen och 17 oktober för höstterminen.

Överenskommelsen finns som Word-dokument ”Överenskommelse för att få ersättning barnskötare” under rubriken Relaterade Dokument nedan. Fyll i uppgifterna digitalt, skriv ut och skriv under. Skanna och mejla till Vikarieersättning.

Utbetalning

För att erhålla ersättningen måste pengarna rekvireras senast 15 juni för vårterminen och 30 november för höstterminen. Rekvireringen sker genom att fylla i blankett ”underlag för ersättning”. I fylld blankett skickas till förskoleavdelningen. En påminnelse om att det är dags att komma in med underlag för ersättning skickas ungefär en månad innan sista datum. Påminnelsen skickas till den e-postadress som anges på överenskommelsen.

Ersättningen betalas ut när vi har fått in blanketten underlag för ersättning dock tidigast 15 juni och 30 november.

För barn med annat modersmål än svenska ska förskolan tillsammans med föräldrarna lägga grunden till flerspråkighet, stödja modersmålet och utveckla andraspråket, svenskan. Språkforskningsinstitutet på utbildningsförvaltningen genomför olika kompetensutvecklingsinsatser för att utveckla arbetet på det här området, vi informerar om detta i nyhetsbreven som skickas ut kontinuerligt.

Kurser 

Inbjudan: Flerspråkighet i förskolan vårterminen 2019 (pdf, 169 kB, nytt fönster)

Kontakt

För mer information, kontakta Karin Wallin. 
karin.e.wallin@edu.stockholm.se

För att underlätta för den studerande och förskolan erbjuder utbildningsförvaltningen ersättning för vikariekostnaden den dag i veckan som undervisningen sker. För att ansöka om vikarieersättning ska en blankett om överenskommelse mellan den studerande och rektorn fyllas i, se bilaga nedan. Överenskommelsen ska tillsammans med registreringsintyg skickas in till förskoleavdelningen. Ett registreringsintyg hämtar den studerande själv från lärosätets webbplats. Överenskommelsen och registreringsintyget måste ha inkommit senast 15/2 för vårterminen och 17/10 för höstterminen.

För att ansöka om vikarieersättning behövs:

  • En överenskommelse som skrivs mellan den studerande och rektorn. Överenskommelsen skrivs på en blankett, se bilaga nedan. Överenskommelsen ska skickas in till förskoleavdelningen för underskrift.
  • Ett registreringsintyg hämtar den studerande själv från lärosätets webbplats.
  • Överenskommelsen och registreringsintyget ska skickas in till förskoleavdelningen senast 15/2 för vårterminen och 17/10 för höstterminen. 

Ersättningen utbetalas terminsvis och är 30 000 kronor på vårterminen och 24 000 kronor för höstterminen För att erhålla ersättningen måste pengarna rekvireras senast 15/6 för vårterminen och 30/11 för höstterminen. Rekvireringen sker genom att fylla i blanketten "underlag till ersättning". Ifylld blankett skickas till förskoleavdelningen. En påminnelse om att det är dags att komma in med underlag för ersättning skickas ungefär en månas innan sista datum. Påminnelsen skickas till den e-postadress som anges på överenskommelsen.

Ersättningen betalas ut när vi har fått in blanketten underlag för ersättning dock tidigast 15/6 och 30/11.

Denna typ av utbildning finns bland annat på Stockholms universitet och Södertörns högskola, se länkar nedan, men vikarieersättning kan betalas ut även för studier på andra lärosäten med liknande upplägg som leder till en förskollärarlegitimation.

Överenskommelsen finns som Worddokument under rubriken Relaterade Dokument nedan. Fyll i uppgifterna digitalt, skriv ut och skriv under. Skanna in och mejla till adressen nedan.

Uppdaterad