Regler, riktlinjer och styrdokument

Den fristående förskoleverksamheten och pedagogiska omsorgen regleras av både nationella och lokala styrdokument.

Här hittar du bland annat Stockholm stads lokala styrdokument och riktlinjer samt de nationella styrdokumenten.

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR).

Här hittar du stödmatris för vad som gäller vid placering av barn utan svenskt personnummer (exempelvis asylsökande, EU-medborgare). I första hand ska vårdnadshavare kontakta Kontaktcenter som utreder om familjen har rätt att ställa sig i kö.

I de fall familjen har rätt att ställa sig i kö kommer Kontaktcenter att skriva in barnen i kö. Med hjälp av Matrisen kan ni som hanterar erbjudande via BER besluta om familjen har rätt till plats och vilken verksamhet (förskola eller allmän förskola).

Matris (pdf, 524 kB, nytt fönster)

Uppdaterad