Regler, riktlinjer och styrdokument

Den fristående förskoleverksamheten och pedagogiska omsorgen regleras av både nationella och lokala styrdokument.

Här hittar du bland annat Stockholm stads lokala styrdokument och riktlinjer samt de nationella styrdokumenten.

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Uppdaterad