Minska skadliga kemikalier i skolan

Stockholms förskolor ska vara kemikaliesmarta. Både kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg är välkomna att ta del av material och utbildningar.

Här bygger vi en ny ingång för skolverksamheter med tips och inspiration för att minska mängden skadliga kemikalier i skolan.

Uppdaterad