Minska skadliga kemikalier i förskolan och skolan

Stockholms förskolor och skolor ska vara kemikaliesmarta. Både kommunala och fristående verksamheter är välkomna att ta del av vårt material och utbildningar.

Barn och unga är extra känsliga

Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vad vuxna är. Barns kroppar är under utveckling och det är viktigt att den hormonella balansen är rätt, därför är barn känsligare för ämnen som kan störa den balansen. Även hjärnan kan påverkas och den är inte fullt utvecklad förrän i 20–årsåldern.

Exponering för skadliga ämnen hos barn kan leda till effekter senare i livet, exempelvis fertilitetsproblem och ökad risk för vissa cancerformer.

Synliga och dolda kemikalier

Det finns många kemiska produkter i skolor och förskolor, exempelvis städkemikalier. Det finns också många dolda kemikalier, till exempel flamskyddsmedel i elektronik och ftalater i idrottsutrustning.

Det kan även finns ämnen som går över i maten från livsmedelsförpackningar eller industrikemikalier som följer med nya textilier.

Plast i verksamheten

Vi behöver alla använda plast på ett mer hållbart sätt och samtidigt minska användningen av plast. Detta för att vi ska få ett fossilfritt, resurssmart och giftfritt Stockholm. Här kan du läsa mer om en hållbar plastanvändning.

Kemiska analyser

Stockholms stad har sedan 2015 tagit ett stort antal prover i förskolemiljöer inom projektet kemikaliesmart förskola. Resultaten visar att åtgärderna som gjorts haft en tydlig positiv effekt. Även åtgärder som gjorts i skolan väntas nå liknande resultat. Provtagningar och analyser av varor, material och inomhusmiljö påbörjades under 2020 i några av stadens skolor.

Tips vid inköp

Skadliga kemikalier kan finnas i allt från plastglas till mattor. Vid inköp och återbruk av saker finns det därför en del att ta hänsyn till. Här kan du få rådgivning gällande inköp och materialhantering.

Tips vid återbruk

Vägledningar och utbildningar

Uppdaterad