Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

De fristående gymnasieskolorna är en stor och viktig del av stadens skolverksamhet för elever.

Här kan du som är anordnare läsa om bland annat ersättning, stöd och vårt kvalitetsarbete.

Aktuellt kring Ukraina

Din skola kan ta emot elever från Ukraina eller hänvisa dem till utbildningsförvaltningens mottagningsenhet START Stockholm.

Blanketter och ersättning

Stöd till anordnare

Kvalitet och samverkan

Anpassad gymnasieskola

Styrdokument

Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor som rör anordnare till Stockholms stad.

Övrigt stöd

Staden har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring samt en reseförsäkring för elever och barn folkbokförda i Stockholms stad samt för elever och barn från annan kommun som är inskrivna i verksamheter belägna i Stockholm.

Stockholmsprovet i matematik är skapat av Stockholms stads utbildningsförvaltning med två syften:

  • att följa upp betygssättningen i matematik i avlämnande grundskolor
  • att i diagnostiserande syfte användas för att skapa underlag för planering av matematikundervisningen på de nationella programmen i gymnasieskolorna.

Provet genomförs under början av höstterminen i årskurs 1 på de nationella programmen. Du som driver fristående skola blir även inbjuden att delta i matematikprovet. Inbjudan skickas ut via e-post varje vår. Vid utskick använder vi oss av de kontaktuppgifter som ni har registrerat på Skolverkets skolenhetsregister. 

Branschorganisation för fristående skolor

Uppdaterad