Gymnasieskola och gymnasiesärskola

De fristående gymnasieskolorna är en stor och viktig del av stadens skolverksamhet för elever.

Här kan du som är anordnare läsa om bland annat ersättning, stöd och vårt kvalitetsarbete.

Blanketter och ersättning

Stöd till anordnare

Kvalitet och samverkan

Gymnasiesärskola

Styrdokument

Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor som rör anordnare till Stockholms stad.

Övrigt stöd

Staden har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring samt en reseförsäkring för elever och barn folkbokförda i Stockholms stad samt för elever och barn från annan kommun som är inskrivna i verksamheter belägna i Stockholm.

Stockholmsprovet i matematik är skapat av Stockholms stads utbildningsförvaltning med två syften: dels att följa upp betygssättningen i matematik i avlämnande grundskolor, dels att i diagnostiserande syfte användas för att skapa underlag för planering av matematikundervisningen på de nationella programmen i gymnasieskolorna.

Provet genomförs i årskurs 1 på de nationella programmen under början av höstterminen.

Branschorganisationen för fristående skolor

Uppdaterad