Ogiltig frånvaro och avbrutna studier

Som huvudman för en fristående gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola ska du anmäla ogiltig frånvaro för elever under 20 år till elevens hemkommun.

Som huvudman har du skyldighet att ge särskilt stöd till elever som kräver det. Frånvaro anmäls till Stockholms stad i samband med rapportering av ogiltig frånvaro till CSN.

Rapporteringsskyldigheten gör att hemkommunerna snabbare ska identifiera ungdomar som kan bli aktuella för det kommunala aktivitetsansvaret och därmed kunna erbjuda insatser tidigare vid ett eventuellt studieavbrott.

Anmälan om avbrutna studier

Enligt kommuners aktivitetsansvar ska skolan meddela när en elev avbryter sina studier (skollagen 15 kap. 15 § Information till hemkommun). 

Har du en elev som är folkbokförd i Stockholms stad och som avbryter sina studier på din skola använder du vår blankett.

Blanketter

Ladda ned blanketter för anmälan av ogiltig frånvaro eller avbrutna studier. 

Uppdaterad