Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola finns för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms har förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Beslut om målgruppstillhörighet till anpassad gymnasieskola

Beslut om tillhörighet till målgruppen fattas av utbildningsnämnden efter utredning av utbildningsförvaltningen. Detta gäller för elever som är folkbokförda i Stockholms stad.

Utbildningsförvaltningen behöver följande fyra bedömningar från er för att kunna ta beslut:

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • en medicinsk bedömning.

För elever på din skola som går i anpassad grundskola kan bedömningarna som har legat till grund för mottagande i anpassad grundskola fortfarande vara giltiga. Rektor på din skola får i god tid information om vilka bedömningar skolan behöver förnya.

För elever som inte har varit mottagna i anpassad grundskola informerar utbildningsförvaltningen vårdnadshavare om skolformen anpassad gymnasieskola.

Mottagande i anpassad gymnasieskola

Blankett att fylla i och skicka

Ansökan om ändring av behovsgrupp för anpassad gymnasieskola, utbf8826gy (word)

Stödmaterial

Stödmaterial: Ändring och uppfoljning av befintlig behovsgrupp för anpassad gymnasieskola, utbf8826gy-s (word)

Vi kommer inom kort att byta ut dessa blanketter mot tillgänglighetsanpassade versioner. Om du behöver en tillgänglighetsanpassad blankett kan du kontakta oss via e-post.

E-post: mottagandeteamet@edu.stockholm.se

Fullmakt att sända elevhandlingar, utbf8805 (word)

Vi kommer inom kort att byta ut blanketten mot en tillgänglighetsanpassad version. Om du behöver en tillgänglighetsanpassad blankett kan du kontakta oss via e-post.

E-post: mottagandeteamet@edu.stockholm.se

Uppdaterad