Aktuellt Ukraina – fristående grund- och gymnasieskola

Din skola kan ta emot elever från Ukraina eller hänvisa dem till utbildningsförvaltningens mottagningsenhet START Stockholm.

Fristående grund- och gymnasieskolor som blir kontaktade av familjer eller ungdomar från Ukraina kan hänvisa vidare till START Stockholm som hjälper till med skolplacering.

I de fall ni som fristående skola tar emot eleven direkt ber vi er anmäla det till START Stockholms funktionsbrevlåda.

E-postSTART-placering@edu.stockholm.se

Uppehållstillstånd eller asylansökan krävs för skolpeng

Barnet och barnets vårdnadshavare samt ungdomar över 18 år måste ha fått ett beslut om uppehållstillstånd eller sökt asyl hos Migrationsverket innan barnet börjar i skolan. Det krävs för att Stockholms stad ska kunna betala ut skolpeng för eleven, till såväl kommunala som fristående skolor.

Särskild kvot för nyanlända

Regeringen har beslutat att fristående skolor ska kunna ta emot nyanlända elever i en särskild kvot. Det blir möjligt att avsätta ett begränsat antal platser per läsår för vissa elever, där bara de som varit bosatta i landet kortare tid än två år ingår. De nya reglerna gäller från och med 11 april 2022. Lär mer på regeringens webbplats.

Uppdaterad