Minska skadliga kemikalier i skola och fritidsverksamhet

Här kan du ta del av digital vägledning, affischer och annan information för en kemikaliesmart grundskola och fritidsverksamhet.

Digital vägledning för kemikaliesmart grundskola och fritidsverksamhet

Här finns en digital vägledning till personal på grundskolor i Stockholm.

 

Kommunala verksamheter

Du som arbetar på en kommunal skola inom Stockholms stad ska använda den här versionen av utbildningen. Då registreras det automatiskt att din skola har påbörjat arbetet.

Fristående verksamheter

Du som arbetar på en fristående skola i Stockholms stad ska använda den här versionen. Det är viktigt att skolledningen registrerar att arbetet har kommit igång. Uppgifterna fylls i en bit in i utbildningen.

Om du inte kommer direkt till utbildningen när du trycker på länken så ska du logga in som gäst, tryck sen på Starta samt vidare på länken att starta manuellt. På mobil kan du behöva kopiera länken och klistra in i webbläsaren för att det ska fungera.

Om vägledningen

Vägledningen är uppdelad så att all personal går en kort introduktion för att sedan fördjupa sig i de delar som är relevant för personalgruppen. Kökspersonalen och slöjdläraren har exempelvis olika sakar att arbeta med.

Varje arbetsgrupp får ta fram en egen checklista för fortsatt arbete. De får även skriva ut en affisch med ändamålsanpassade tips för det specifika klassrummet eller verksamheten.

Affischer för utskrift

Här finns affischer (A3) med tips för en kemikaliesmart skola. Skriv ut den som är relevant för din personalgrupp och sätt upp på en lämplig anslagstavla eller vägg. Affischerna går också att beställa från trycksakslagret.

Affisch kemikaliesmart skolledning (pdf)

Affisch kemikaliesmart klassrum och fritids (pdf)

Affisch kemikaliesmart kök (pdf)

Affisch kemikaliesmart kemi- och NO- sal (pdf)

Affisch kemikaliesmart lokalvård (pdf)

Affisch kemikaliesmart bild och skapandeverksamhet (pdf)

Affisch kemikaliesmart hem- och konsumentkunskap (pdf)

Affisch kemikaliesmart idrottshall (pdf)

Affisch kemikaliesmart textilslöjdssalen (pdf)

Affisch kemikaliesmart TM- slöjd och teknik (pdf)

Uppdaterad