Minska skadliga kemikalier i skola och fritidsverksamhet

Här kan du ta del av digital vägledning, affischer och annan information för en kemikaliesmart grundskola och fritidsverksamhet.

Digital vägledning för kemikaliesmart grundskola och fritidsverksamhet

Nu lanserar vi en digital vägledning till all personal på alla grundskolor i Stockholm. I filmen möter du miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr samt projektledare Felicia Nipstrand och Anne Lagerqvist på miljöförvaltningen samt kemisäkerhetssamordnare Jonny Gullstrand och lokalsamordnare Bo Andersson på utbildningsförvaltningen. De berättar om vägledningens innehåll, framtagande och varför den är viktig.

 

Kommunala verksamheter

Du som arbetar på en kommunal skola inom Stockholms stad  ska använda den här versionen av utbildningen. Då registreras det automatiskt att din skola har påbörjat arbetet.

Utbildning – Kemikaliesmart grundskola och fritidsverksamhet

Fristående verksamheter

Du som arbetar på en fristående skola i Stockholms stad ska använda den här versionen.  Det är viktigt att skolledningen registrerar att arbetet har kommit igång. Uppgifterna fylls i en bit in i utbildningen. Du som arbetar på en skola i en annan kommun eller är nyfiken invånare, är också välkommen att använda den här versionen, men du behöver inte registrera dig.

(Om du inte kommer direkt till utbildningen när du trycker på länken så ska du logga in som gäst, tryck sen på Starta samt vidare på länken att starta manuellt. På mobil kan du behöva kopiera länken och klistra in i webbläsaren för att det ska fungera).

Utbildning – Kemikaliesmart grundskola och fritidsverksamhet

Om vägledningen

Vägledningen är uppdelad så att all personal går en kort introduktion för att sedan fördjupa sig i de delar som är relevant för personalgruppen. Kökspersonalen och slöjdläraren har exempelvis olika sakar att arbeta med. Varje arbetsgrupp får ta fram en egen checklista för fortsatt arbete. De får även skriva ut en affisch med ändamålsanpassade tips för det specifika klassrummet eller verksamheten.

Affischer för utskrift

Här finns affischer (A3) med tips för en kemikaliesmart skola. Skriv ut den som är relevant för din personalgrupp och sätt upp på en lämplig anslagstavla eller vägg. Affischerna går också att beställa från trycksakslagret.

Affisch kemikaliesmart skolledning (pdf, 499 kB, nytt fönster)

Affisch kemikaliesmart klassrum och fritids (pdf, 503 kB, nytt fönster)

Affisch kemikaliesmart kök (pdf, 1762 kB, nytt fönster)

Affisch kemikaliesmart kemi- och NO- sal (pdf, 1240 kB, nytt fönster)

Affisch kemikaliesmart lokalvård (pdf, 1133 kB, nytt fönster)

Affisch kemikaliesmart bild och skapandeverksamhet (pdf, 293 kB, nytt fönster)

Affisch kemikaliesmart hem- och konsumentkunskap (pdf, 1117 kB, nytt fönster)

Affisch kemikaliesmart idrottshall (pdf, 1445 kB, nytt fönster)

Affisch kemikaliesmart textilslöjdssalen (pdf, 474 kB, nytt fönster)

Affisch kemikaliesmart TM- slöjd och teknik (pdf, 1339 kB, nytt fönster)

Föreläsningar för skolpersonal

Under 2022 kommer kemikaliecentrum arrangera föreläsningar om kemikaliesmart skola för skolans olika personalgrupper. Mer information kommer.

Uppdaterad