Minska skadliga kemikalier i förskolan

Här finner du vägledning, webbutbildning, filmer och annan information för en kemikaliesmart förskola.

 

Vägledning för kemikaliesmart förskola

Vägledningen ger kunskap om de kemiska risker som kan förekomma i förskolemiljön och ger tips om hur de kan minskas. Den består av tre delar:

  • Bakgrund, här finns information om ämnen med skadliga egenskaper och varför de ska undvikas.
  • Lista med 23 åtgärder för att minska exponeringen för skadliga ämnen, varvat med tips och goda exempel.
  • Mall till handlingsplan som varje verksamhet kan anpassa utifrån sina förutsättningar. 

Vägledningen inkluderar även öppna förskolor och parklekar. Den innehåller även information om kemiska analyser vid förskolor samt mängder av goda exempel.

Vägledning för kemikaliesmart förskola (pdf)

Webbutbildning för kemikaliesmart förskola

Utbildning av personal är en viktig del i arbetet för en kemikaliesmart förskola. Stockholms stad har tagit fram en webbutbildning för dig som arbetar i förskolan eller i pedagogisk omsorg.

  1. Utbildningen baserar sig på innehållet i Vägledning för kemikaliesmart förskola. Som en förberedelse inför utbildningen bör du ha läst igenom sidorna 5–13 i vägledningen för kemikaliesmart förskola.
    Webbutbildningen görs med fördel i grupp och då gärna med visning på storskärm. Det går bra att dela upp kursen på fler tillfällen. Utbildningen kommer att mynna ut i en handlingsplan som förskolan sedan kan arbeta vidare med.
  2. Du som ska hålla i utbildning kan gärna registrera ett användarkonto i förväg. Det är dock viktigt att varje grupp använder en unik e-postadress när man loggar in i utbildningen. Om flera grupper använder samma e-postadress kommer handlingsplanen inte att bli korrekt. 

Vägledning för kemikaliesmart förskola (pdf)

För kommunala verksamheter går det bra att dela upp kursen på flera tillfällen. Utbildningen kommer att mynna ut i en handlingsplan som förskolan sedan kan arbeta vidare med.

Den här länken kan du använda som arbetar i en fristående verksamhet. Den är även lämplig för förskolor i andra kommuner och för allmänheten. Hela kursen bör göras vid ett tillfälle, då information inte kommer att sparas. Likaså får handlingsplanen fyllas i manuellt. (Om du inte kommer direkt till utbildningen när du trycker på länken så ska du logga in som gäst, därefter trycka på Starta samt vidare på länken att starta manuellt)

Uppdaterad