Aktuellt Ukraina – fristående förskola

Om din förskola blir kontaktad direkt av familjer - hänvisa till START Stockholm för plats i förskola.

Barn från Ukraina får hjälp att få plats i förskola och skola i Stockholm. Vägen till förskola och skola börjar alltid med kontakt med den kommunala verksamheten START Stockholm.

Blir ni kontaktade – hänvisa vidare till START Stockholm

Om din förskola som blir kontaktade direkt - hänvisa vidare till START Stockholm som hjälper familjer att söka plats i förskola. Det är inte möjligt att få plats på en förskola utan att först ha kontaktat START Stockholm.

Efter kontakten med START Stockholm får barn i förskoleålder en plats via den stadsdelsförvaltning som barnet kommer att tillhöra.

Barnet och barnets vårdnadshavare måste ha fått ett beslut om uppehållstillstånd eller sökt asyl hos Migrationsverket för att få en placering på förskola. Saknas det uppmanar START Stockholm familjen att kontakta Migrationsverket.

Kontaktuppgifter START Stockholm

Förskolepeng på samma sätt för alla barn

Om ett nyanlänt barn har rätt till förskola placeras barnet på lämplig förskola (kommunal eller fristående) av aktuell stadsdelsförvaltning. Stockholms stad betalar sedan ut förskolepeng till förskolan på samma sätt som för förskolans övriga barn.

Uppdaterad