Kvalitet i förskola och pedagogisk omsorg

Stockholms stad genomför årligen brukarundersökningar inom flera av stadens verksamhetsområden. Det är ett verktyg för att utveckla och höja kvaliteten på våra verksamheter.

Här hittar du bland annat resultat av undersökningar som speglar kvaliteten på fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Brukarundersökningar

Brukarundersökningar är en del av stadens kvalitetsuppföljning. I undersökningarna har eleverna och föräldrarna möjlighet att uttrycka sina åsikter generellt, om undervisningen och om miljön.

Förskoleundersökningen

Vi bifogar en uppdaterad lista, där ni kan se svarsfrekvensen för er enhet.
Under förra veckan gick en sista postal påminnelse ut (med möjlighet att svara via webben för dem som vill).Sista svarsdag för vårdnadshavarna är den 31 mars. Vi ber er om hjälp att påminna vårdnadshavarna att svara på enkäten via de informationskanaler ni har.

Är det någon som saknar enkät eller har andra frågor om undersökningen så går det utmärkt att mejla till supportadressen angiven nedan. Be vårdnadshavarna att uppge stadsdel, förskola, barnets namn och avdelning så får de hjälp av supporten.

Tack igen för att vi hjälps åt att få till en så bra svarsfrekvens som möjligt!

Kontakt support

E-post: support@origogroup.com

Ta del av svarsfrekvenser (xls)

Uppdaterad