Handbok om växtbäddar i Stockholms stad

Stockholms stads växtbäddshandbok är ett stöd för dig som planerar, bygger eller förvaltar miljöer med träd åt Stockholms stad.

Handboken tar upp riktlinjer och hjälp för planering, projektering och anläggning av nya växtbäddar såväl som för åtgärder nära befintliga träd.

Mer information

Växtbäddar 

Det finns många problem för träd som växer i stadsmiljö. För att lösa de problem som drabbar stadsträd har Stockholms stad utvecklat flera metoder för växtbäddar i urbana miljöer.

Uppdaterad