Statsbidrag inom äldreomsorgen

Här finns information om statsbidrag som utförare inom äldreomsorgen kan söka.

Statsbidragskalender

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Äldreomsorgslyftet

Ansök om utbildningskostnader för specialistundersköterskor

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Privata utförare av äldreomsorg.

Ansökan öppen: För 2021 skickades blanketter till utförare under december månad. Den 31 januari 2022 lämnade äldreförvaltningen i Stockholms stad in den samlade ansökan till Socialstyrelsen.

Vem kan söka: Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Ansökan öppen: För 2021 skickades blanketter till utförare under december månad. Den 31 januari 2022 lämnade äldreförvaltningen i Stockholms stad in den samlade ansökan till Socialstyrelsen.

Vem kan söka: Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vård och omsorg vid demenssjukdom

Ansökan öppen: 31 januari–24 februari 2022

Vem kan söka: Samtliga regiformer bland

  • Förebyggande enheter (aktivitetscenter, träffpunkter, mötesplatser)
  • Dagverksamhet
  • Hemtjänst
  • Servicehus
  • Vård- och omsorgsboende.

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Äldreomsorgslyftet

Ansök om utbildningskostnader för specialistundersköterskor

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Privata utförare av äldreomsorg.

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vård och omsorg vid demenssjukdom

Ansökan öppen: 31 januari–24 februari 2022

Vem kan söka: Samtliga regiformer bland

  • Förebyggande enheter (aktivitetscenter, träffpunkter, mötesplatser)
  • Dagverksamhet
  • Hemtjänst
  • Servicehus
  • Vård- och omsorgsboende.

Ansökan öppen: 3–25 mars.

Vem kan söka: Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Äldreomsorgslyftet

Ansök om utbildningskostnader för specialistundersköterskor

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Privata utförare av äldreomsorg.

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Äldreomsorgslyftet

Ansök om utbildningskostnader för specialistundersköterskor

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Privata utförare av äldreomsorg.

Ansökan öppen: 12 april–3 maj

Vem kan söka: Kommunala och privata verksamheter som riktar sig till invånare över 65 år i Stockholms stad.

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Äldreomsorgslyftet

Ansök om utbildningskostnader för specialistundersköterskor

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Privata utförare av äldreomsorg.

Ansökan öppen: 12 april–3 maj

Vem kan söka: Kommunala och privata verksamheter som riktar sig till invånare över 65 år i Stockholms stad.

Ansökan öppen: Ansökan är stängd under sommaren och öppnar igen den 15 augusti 2022.

Vem kan söka: Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Äldreomsorgslyftet

Ansök om utbildningskostnader för specialistundersköterskor

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Privata utförare av äldreomsorg.

Ansökan öppen: Ansökan är stängd under sommaren och öppnar igen den 15 augusti 2022.

Vem kan söka: Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Äldreomsorgslyftet

Ansök om utbildningskostnader för specialistundersköterskor

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Privata utförare av äldreomsorg.

Ansökan öppen: Ansökan är stängd under sommaren och öppnar igen den 15 augusti 2022.

Vem kan söka: Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Äldreomsorgslyftet

Ansök om utbildningskostnader för specialistundersköterskor

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Privata utförare av äldreomsorg.

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Äldreomsorgslyftet

Ansök om utbildningskostnader för specialistundersköterskor

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Privata utförare av äldreomsorg.

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Äldreomsorgslyftet

Ansök om utbildningskostnader för specialistundersköterskor

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Privata utförare av äldreomsorg.

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Äldreomsorgslyftet

Ansök om utbildningskostnader för specialistundersköterskor

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Privata utförare av äldreomsorg.

Ansökan öppen: För 2021 skickades blanketter till utförare under december månad. Den 31 januari 2022 lämnade äldreförvaltningen i Stockholms stad in den samlade ansökan till Socialstyrelsen.

Vem kan söka: Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Ansökan öppen: För 2021 skickades blanketter till utförare under december månad. Den 31 januari 2022 lämnade äldreförvaltningen i Stockholms stad in den samlade ansökan till Socialstyrelsen.

Vem kan söka: Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Äldreomsorgslyftet

Ansök om utbildningskostnader för specialistundersköterskor

Ansökan öppen: Under hela året.

Vem kan söka: Privata utförare av äldreomsorg.

Uppdaterad