Hälsosamtal för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre 2024

Beställarenheter och förebyggande enheter i kommunal regi har kunnat söka bidrag för att utveckla arbetet med att erbjuda hälsosamtal. Målgruppen är äldre utan insatser av äldreomsorgen.

Det är Socialstyrelsen som delar ut statsbidraget. I Stockholms stad ansvarar äldreförvaltningen för att samla och skicka in verksamheternas ansökningar.

Verksamheter som kan söka

Följande verksamheter kan söka

  • beställarenheter
  • förebyggande enheter (aktivitetscenter, träffpunkter, mötesplatser).

Så ansöker verksamheten

Äldreförvaltningen i Stockholms stad har skickat ut information om ansökan till berörda kommunala enheter. 

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är avslutad. Äldrenämnden fattade beslut om fördelning i maj 2024 och information har skickats ut till berörda enheter. 

Återrapportering

Användningen av statsbidraget ska redovisas via en enkät som äldreförvaltningen kommer att skicka ut. 

Uppdaterad