Minska timanställningar inom äldreomsorgen

Kommunala och privata utförare kan söka statsbidrag för att minska timanställningarna inom kommunalt finansierad äldreomsorg.

Det är Socialstyrelsen som delar ut statsbidraget. I Stockholms stad ansvarar äldreförvaltningen för att samla och skicka in verksamheternas ansökningar

Verksamheter som kan söka

Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Villkor för att kunna söka

Socialstyrelsen anger följande två villkor för statsbidraget:

  1. En redan god nivå. En god nivå är bestämd till att andelen timanställda är högst 17 procent.
  2. En tydlig förbättring. De utförare som redan har en god nivå behöver förbättra förhållandet med 3 procentenheter. De kommuner som inte uppnår en god nivå behöver förbättra förhållandet med 5 procentenheter.

Så ansöker verksamheten

Stadsdelsförvaltningar och privata utförare får ut en blankett från äldreförvaltningen i Stockholms stad som ska fyllas i med de uppgifter som Socialstyrelsen efterfrågar.

Ansökningsperiod

Äldreförvaltningen i Stockholms stad har lämnat en intresseanmälan till Socialstyrelsen om att få söka statsbidraget för 2024. I november 2023 skickar Socialstyrelsen ut ansökningsblanketter till de kommuner som lämnat intresseanmälan.

När blanketterna har kommit skickar äldreförvaltningen information till kommunala och privata utförare om hur de ansöker. Äldreförvaltningen sammanställer ansökningarna och lämnar sedan sammanställningen till Socialstyrelsen den 31 januari 2024.

Äldreförvaltningen avvaktar beslut från Socialstyrelsen om tilldelning av medel.

Uppdaterad