Minska timanställningar inom äldreomsorgen

Kommunala och privata utförare kan söka statsbidrag för att minska timanställningarna inom kommunalt finansierad äldreomsorg.

Det är Socialstyrelsen som delar ut statsbidraget. I Stockholms stad ansvarar äldreförvaltningen för att samla och skicka in verksamheternas ansökningar

Verksamheter som kan söka

Kommunala och privata utförare av äldreomsorg.

Villkor för att kunna söka

Socialstyrelsen anger följande två villkor för statsbidraget:

  1. En redan god nivå. En god nivå är bestämd till att andelen timanställda är högst 17 procent.
  2. En tydlig förbättring. De utförare som redan har en god nivå behöver förbättra förhållandet med 3 procentenheter. De kommuner som inte uppnår en god nivå behöver förbättra förhållandet med 5 procentenheter.

Så ansöker verksamheten

Stadsdelsförvaltningar och privata utförare får ut en blankett från äldreförvaltningen i Stockholms stad som ska fyllas i med de uppgifter som Socialstyrelsen efterfrågar.

Ansökningsperiod

För 2022 skickades blanketter till utförare under december månad. Den 31 januari 2023 lämnade äldreförvaltningen i Stockholms stad in den samlade ansökan till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen kommer att ge besked om fördelning av statsbidraget under andra kvartalet 2023. När Socialstyrelsen gett besked kommer äldreförvaltningen att skicka information till samtliga verksamheter som sökt statsbidraget.

Uppdaterad