Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre 2024

Privata och kommunala utförare har kunnat söka bidrag för att minska ofrivillig ensamhet för personer med insatser av äldreomsorgen.

Det är Socialstyrelsen som delar ut statsbidraget. I Stockholms stad ansvarar äldreförvaltningen för att samla och skicka in verksamheternas ansökningar

Verksamheter som kan söka

Följande verksamheter i samtliga regiformer kan söka:

  • beställarenheter
  • förebyggande enheter (aktivitetscenter, träffpunkter, mötesplatser)
  • dagverksamhet
  • hemtjänst
  • servicehus
  • vård- och omsorgsboende.

Villkor för att kunna söka

Minst 80 procent av platserna/kunderna/brukarna ska vara placerade av Stockholms stad. Hemtjänstföretag som söker måste ha minst 10 kunder i Stockholms stad. 

Så ansöker verksamheten

Äldreförvaltningen i Stockholms stad har skickat ut information om ansökan till berörda kommunala och privata utförare. 

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är avslutad. Preliminärt besked till enheter som sökt skickas ut i juni 2024. 

Återrapportering

Användningen av statsbidraget ska redovisas via en enkät som äldreförvaltningen skickar ut.

Uppdaterad