Psykisk hälsa och suicidprevention

I Stockholms stad är det socialförvaltningen som tilldelas statsbidraget för uppdrag psykisk hälsa och suicidprevention. För 2024 fördelar socialförvaltningen bidraget direkt till stadsdelsförvaltningarna.

Privata utförare som har avtal med Stockholms stad kan ta del av bidraget genom utbildningar som äldreförvaltningen erbjuder. Äldreförvaltningen planerar också att erbjuda utbildningar för äldreomsorgens medarbetare i staden.

Uppdaterad