Kvalitet

I Stockholms stad är vi angelägna om att äldreomsorgen håller hög kvalitet.

Här kan du läsa mer om stadens kvalitetsarbete.

Uppdaterad