Hälso- och sjukvård

Stockholms stad är huvudman och vårdgivare för hälso- och sjukvård som bedrivs inom äldreomsorgens och socialtjänstens verksamheter i kommunal regi. Staden är även huvudman för verksamheter på entreprenad.

Ansvaret gäller särskilda boendeformer enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och dagliga verksamheter enligt LSS.

Staden ansvarar för hälso- och sjukvård, omvårdnad och rehabilitering upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut-, sjukgymnast/fysioterapeut- och dietistnivå.

Läs mer

Uppdaterad