Bårtransporter

Här hittar du som arbetar inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri på uppdrag av Stockholms stad information om bårtransporter.

Ramavtal för bårtransporter

Stockholms stad har ett ramavtal med för bårtransporter av avlidna med leverantören Atlas AB. Ramavtalet gäller från och med den 1 juli 2023 till och med 30 juni 2025 och därefter med möjlig förlängning i 1 + 1 år.

Samtliga stadsdelsförvaltningar och socialförvaltningen är avropsberättigade.

Avtalet omfattar bårtransporter av avlidna personer i Stockholms stads särskilda boenden för äldre, socialpsykiatri, dagverksamheter som drivs i egen regi, samtliga LSS- boenden, både de som drivs i egenregi och de som drivs på entreprenad samt dagliga verksamheter enligt LSS.

Beställning och rutiner

Beställning sker via telefon, dygnet runt och årets alla dagar.

Telefon: 08-36 59 36

Information och rutiner (pdf)

Beställningsrutiner (pdf)

Bårhusremiss elektronisk (docx)

Bårhusremiss för utskrift (pdf)

Kvittens elektronisk (docx)

Kvittens-manuell (docx)

Uppdaterad