Dokumentationsstöd för hälso- och sjukvården

Här hittar du information om vilket dokumentationsstöd som finns för flera områden inom stadens hälso- och sjukvård.

För att tydliggöra den lagstadgade ansvarsfördelningen mellan olika roller finns stadens riktlinjer. Riktlinjerna gäller äldreomsorgens och socialtjänstens verksamheter i kommunal regi och på entreprenad i Stockholms stad.

Socialstyrelsen har tagit fram urval ur klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) för användning i kommunal hälso- och sjukvård.

Avvikelsemodulen ska ge stöd för bedömning och analys av inträffade avvikelser, och om patienten i samband med händelsen drabbats av en vårdskada/risk för vårdskada eller inte. Dokumentet beskriver de olika delarna i avvikelsemodulen, en beskrivning om de olika sökorden/delarna i rubrikträdet och var i processen du befinner dig.

Lathund avvikelsemodulen vers 1.2 (pdf, 691 kB, nytt fönster)

Utbildningsmaterial (Vodok 2.0)

Legitimerad hälso- och sjukvårds personal i Stockholm stad journalför i verksamhetssystemet Vodok 2.0 där dokumentationssystemet baseras på bland annat nationellt fackspråk ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionhinder och hälsa), dess klassifikation och modell, vårdprocessen samt KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder).

Vodok 2.0 Manual till minimumnivå enligt kompetensmodellen juni 2020.pdf

Beskrivning av verksamhetssystem Vodok 2.0 och dess funktioner. Syftar till att ge en förståelse för vad du förväntas journalföra samt ger dig stöd för var du befinner dig i vårdprocessen.

Vodok 2.0 Manual till basnivå enligt kompetensmodellen (pdf 3.45 MB nytt fönster)

Dokumentet syftar till att vara ett stöd till hälso- och sjukvårdspersonal som dokumenterar i Vodok och underlätta dokumentationen av olika vårdprocesser.

Vodok 2.0 Manual för chefer enligt kompetensmodellen (pdf, 3,6 MB, nytt fönster)

Vodok 2.0 Manual för MAS och MAR enligt kompetensmodellen (pdf, 576 kB, nytt fönster)

Rubrikträd med nationiellt fackspråk och ICF, 2.0. (pdf  1 MB)

ICF, en modell och klassifikation för att beskriva hälsa (pdf, 350 kB, nytt fönster)

Uppdaterad