Dokumentationsstöd för hälso- och sjukvården

Här hittar du information om vilket dokumentationsstöd som finns för flera områden inom stadens hälso- och sjukvård.

Introduktion i Vodok 2.0 för legitimerad personal:
Vodok 2.0 Manual till minimumnivå enligt kompetensmodellen september 2020.pdf (3.08 MB)

Grundkunskap i Vodok 2.0 för legitimerad personal:
Vodok 2.0 Manual till basnivå enligt kompetensmodellen februari 2020.pdf (3.47 MB)

Vårdprocess med fokus på hälsoplan och plan för palliativ vård i livets slutskede:
Vodok 2.0 Bilaga till minimum- och basnivå enligt kompetensmodellen augusti 2019.pdf (1.98 MB)

Fördjupade kunskaper i Vodok 2.0 för Vodokhandledare, chefer, MAS och MAR:
Vodok 2.0 Manual till fördjupad nivå enligt kompetensmodellen september 2020.pdf (3.62 MB)

Fördjupade kunskaper i Vodok 2.0 för MAS och MAR:
Vodok 2.0 Bilaga till fördjupad nivå enligt kompetensmodellen september 2020.pdf (718 kB)

Vodok 2.0 Manual till expertnivå är under arbete

Beskrivning av kompetensmodellen

Målet med kompetensmodellen är att öka kunskapen kring funktioner i verksamhetssystemet Vodok 2.0 samt ge stöd för dokumentation av vårdprocessen. Målgruppen är legitimerad personal, Vodokhandledare, chefer, utsedda ansvariga för kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård, MAS och MAR samt sakkunniga i Vodok 2.0.

Kompetensmodellen består av olika kunskapsnivåer som bygger på varandra vilket möjliggör ett stöd för den egna kompetensutvecklingen, handledning, egenkontroller och uppföljning. För varje nivå finns det manualer.

Diagram. 1:  Minimumnivå (introduktion för legitimerad personal). 2: Basnivå (grundkurs för legitimerad personal). 3: Fördjupad nivå (handledare, chefer, MAS/MAR). 4: Expertnivå (sakkunniga).

Legitimerad hälso- och sjukvårds personal i Stockholms stad journalför i verksamhetssystemet Vodok 2.0 där dokumentationssystemet baseras på bland annat nationellt fackspråk ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa), dess klassifikation och modell, vårdprocessen samt KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder).

Rubrikträd med nationellt fackspråk och ICF, 2.0. (pdf  1 MB)

Socialstyrelsen har tagit fram urval ur klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) för användning i kommunal hälso- och sjukvård.

Avvikelsemodulen ska ge stöd för bedömning och analys av inträffade avvikelser, och om patienten i samband med händelsen drabbats av en vårdskada/risk för vårdskada eller inte. Dokumentet beskriver de olika delarna i avvikelsemodulen, en beskrivning om de olika sökorden/delarna i rubrikträdet och var i processen du befinner dig.

Rubrikträd avvikelsemodulen vers 1.2 (pdf, 691 kB, nytt fönster)

Uppdaterad