Hemtjänst

Här hittar du som är hemtjänstutförare i Stockholms stad information om bland annat ersättning, stöd och regler.

Villkor och ersättningsnivåer

Alla äldreomsorgsverksamheter som har kontrakt med Stockholms stad ska presenteras på stadens webbplats.

Som utförare ansvarar du för att informationen är korrekt. För att uppdatera informationen, vänd dig till Jämförservice. 

jamforservice.aldre@stockholm.se

Första gången du kommer med i stadens valfrihetssystem eller vid omfattande förändringar ska du fylla i en särskild mall för informationen.

Mall för hemtjänst

Stöd till utförare

Uppdaterad