Hemtjänst

Här hittar du som är hemtjänstutförare i Stockholms stad information om bland annat ersättning, stöd och regler.

Villkor och ersättningsnivåer

Ersättning 2021

Insatstyp Ersättningsbelopp
kommunal regi
Ersättningsbelopp
privat regi
Insats i ordinärt boende dag, kväll och helg
(07.00-22.00)
462 kr/timme 474 kr/timme
Insats i ordinärt boende natt
(22.00–07.00)
233 kr/insats 239 kr/insats
Fast månadsersättning
per larmkund i ordinärt boende
176 kr/månad 180 kr/månad

Alla äldreomsorgsverksamheter som har kontrakt med Stockholms stad ska presenteras på stadens webbplats.

Som utförare ansvarar du för att informationen är korrekt. För att uppdatera informationen, vänd dig till äldreförvaltningen: 

jamforservice.aldre@stockholm.se

Första gången du kommer med i stadens valfrihetssystem eller vid omfattande förändringar ska du fylla i en särskild mall för informationen.

Stöd till utförare

Uppdaterad