Ramtid för hemtjänst

En beställning av hemtjänst ska beskriva behov och syfte med de beviljade insatserna. Hur och när insatserna ska genomföras gör utföraren upp tillsammans med den enskilde i genomförandeplanen.

Varför gör Stockholms stad detta?

  • Staden vill ge den enskilde inflytande. Han eller hon ska ha inflytande över när och hur beviljade insatser ska utföras.
  • Syftet är också att få ett nära samarbete mellan dig som beställer hemtjänst och dig som jobbar inom hemtjänsten.

Vi ska ha ett gemensamt sätt att skriva beställningar på i hela staden. En beställning av hemtjänst ska beskriva behov, syfte och en ramtid för insatserna. Detaljplaneringen om hur och när insatserna ska genomföras gör sedan utföraren upp tillsammans med den enskilde.

Anvisningar och stödmaterial

Här hittar du anvisningar och andra dokument som stöd för att arbeta med rambeställningar.

Anvisningar för beställning, genomförandeplan och uppföljning

Anvisningarna är stadsövergripande och gäller för all hemtjänst. I anvisningarna finns instruktioner och praktiska exempel på hur en beställning och en genomförandeplan ska arbetas fram, skrivas och följas upp. Här finns också en beskrivning av roller och ansvar. Som chef eller förändringsledare är det särskilt viktigt att du går igenom anvisningarna noga för att se vad som krävs i form av förändrat arbetssätt på just din arbetsplats.

Anvisningarna finns även som en mer kortfattad och lättillgänglig folder. Uppmuntra alla medarbetare att ta del av dem.

Introduktionsfilm

Filmen ger en introduktion till det nya arbetssättet med ramtid. Här möter vi medarbetare från olika delar av verksamheten som har varit med och arbetat fram de nya rutinerna. Visa filmen på en arbetsplatsträff och avsätt tid för att diskutera. Pausa gärna filmen eller visa den flera gånger. Efter denna film passar det bra att diskutera fråga 1 och 2 i diskussionsunderlaget.

Animerad film

I materialet finns också en animerad film som beskriver huvudprinciperna i det nya arbetssättet. Även denna film kan visas på en arbetsplatsträff eller vid ett större möte eller sammankomst. Den passar också bra att titta på enskilt vid en dator för att få en repetition eller överblick av vad det nya arbetssättet med ramtid innebär. Efter denna film passar det bra att diskutera fråga 3 i diskussionsunderlaget.

Här hittar du anvisningar för beställning, genomförandeplan och uppföljning. Anvisningarna är stadsövergripande och gäller för all hemtjänst.

Broschyr: Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst (pdf)

Anvisningar för beställning och genomförandeplan (pdf)

Mall för genomförandeplan (pdf)

Du kan beställa tryckta versioner av diskussionsunderlag, anvisningarna, anvisningarna i korthet och mallen för genomförandeplan.

Du som arbetar inom staden beställer genom stadens trycksaksportal.

Du som arbetar för en privat utförare kan beställa trycksaker genom att kontakta: 
ramtid@stockholm.se

Var noga med att ange:

  • vilket material du behöver
  • antal exemplar
  • leveransadress.

Nytt arbetssätt med ramtid – så funkar det

Förbättringar i Paraplysystemet

Paraplysystemet har utvecklats för att passa arbetssätt som stödjer Ramtid. Filmen ”Förbättrat arbetssätt i hemtjänsten – del 2” beskriver förbättringarna och repeterar viktiga tankar bakom Ramtid.

Möt medarbetare som tagit fram de nya arbetssätten

Introduktionsfilm till det nya arbetssättet med ramtid. Möt medarbetare som har varit med och arbetat fram de nya rutinerna. Efter denna film passar det bra att diskutera fråga 1 och 2 i diskussionsunderlaget.

Uppdaterad