Ramtid för hemtjänst

Nu inför vi förbättrade arbetssätt för all hemtjänst i Stockholms stad. Här hittar du mer information och material som kan ge stöd i förändringsarbetet.

Varför gör Stockholms stad detta?

  • Staden vill ge den enskilde mer inflytande. Han eller hon ska ha mer inflytande över när och hur beviljade insatser ska utföras.
  • Syftet är också att få ett närmare samarbete mellan dig som beställer hemtjänst och dig som jobbar inom hemtjänsten.

Vad är nytt?

Den största förändringen är att vi nu får ett gemensamt sätt att skriva beställningar på i hela staden. En beställning av hemtjänst ska beskriva behov, syfte och en ramtid för insatserna. Detaljplaneringen om hur och när insatserna ska genomföras gör sedan utföraren upp tillsammans med den enskilde.

Anvisningar och stödmaterial

Här hittar du anvisningar, diskussionsunderlag och andra dokument som stöd och inspiration vid implementeringen.

Tips och instruktioner – så kan du använda stödmaterialet (pdf, 116 kB, nytt fönster)

Du kan beställa tryckta versioner av diskussionsunderlag, anvisningarna, anvisningarna i korthet och mallen för genomförandeplan.

Du som arbetar inom staden beställer genom stadens trycksaksportal.

Du som arbetar för en privat utförare kan beställa trycksaker genom att kontakta: 
ramtid@stockholm.se

Var noga med att ange:

  • vilket material du behöver
  • antal exemplar
  • leveransadress.

Till stöd för dialog på till exempel arbetsplatsträffar finns ett diskussionsunderlag med förslag till frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Samlas i grupper om tre till sex medarbetare som diskuterar tillsammans. Lägg upp arbetsduken på bordet och låt någon föra anteckningar. Diskutera vad det nya arbetssättet innebär för just din enhet och hur det kan bidra till att öka den enskildes inflytande.

Diskussionsunderlag för beställare (pdf, 83 kB, nytt fönster)

Diskussionsunderlag för utförare (pdf, 83 kB, nytt fönster)

Nytt arbetssätt med ramtid – så funkar det

Animerad film som beskriver huvudprinciperna i det nya arbetssättet med ramtid. Efter denna film passar det bra att diskutera fråga 3 i diskussionsunderlaget.

Film: Så funkar det

Förbättringar i Paraplysystemet

Paraplysystemet har utvecklats för att passa arbetssätt som stödjer Ramtid. Filmen ”Förbättrat arbetssätt i hemtjänsten – del 2” beskriver förbättringarna och repeterar viktiga tankar bakom Ramtid.

Film: Förbättrat arbetssätt i hemtjänsten – del 2

Möt medarbetare som tagit fram de nya arbetssätten

Introduktionsfilm till det nya arbetssättet med ramtid. Möt medarbetare som har varit med och arbetat fram de nya rutinerna. Efter denna film passar det bra att diskutera fråga 1 och 2 i diskussionsunderlaget.

Film: Möt medarbetare som tagit fram de nya arbetssätten

Uppdaterad