Ramtid för hemtjänst

Nu inför vi förbättrade arbetssätt för all hemtjänst i Stockholms stad. Här hittar du mer information och material som kan ge stöd i förändringsarbetet.

Varför gör Stockholms stad detta?

  • Staden vill ge den enskilde mer inflytande. Han eller hon ska ha mer inflytande över när och hur beviljade insatser ska utföras.
  • Syftet är också att få ett närmare samarbete mellan dig som beställer hemtjänst och dig som jobbar inom hemtjänsten.

Vad är nytt?

Den största förändringen är att vi nu får ett gemensamt sätt att skriva beställningar på i hela staden. En beställning av hemtjänst ska beskriva behov, syfte och en ramtid för insatserna. Detaljplaneringen om hur och när insatserna ska genomföras gör sedan utföraren upp tillsammans med den enskilde.

Anvisningar och stödmaterial

Här hittar du anvisningar, diskussionsunderlag och andra dokument som stöd och inspiration vid implementeringen.

Anvisningar för beställning, genomförandeplan och uppföljning

Anvisningarna är stadsövergripande och gäller för all hemtjänst. I anvisningarna finns instruktioner och praktiska exempel på hur en beställning och en genomförandeplan ska arbetas fram, skrivas och följas upp. Här finns också en beskrivning av roller och ansvar. Som chef eller förändringsledare är det särskilt viktigt att du går igenom anvisningarna noga för att se vad som krävs i form av förändrat arbetssätt på just din arbetsplats.

Anvisningarna finns även som en mer kortfattad och lättillgänglig folder. Uppmuntra alla medarbetare att ta del av dem.

Introduktionsfilm

Filmen ger en introduktion till det nya arbetssättet med ramtid. Här möter vi medarbetare från olika delar av verksamheten som har varit med och arbetat fram de nya rutinerna. Visa filmen på en arbetsplatsträff och avsätt tid för att diskutera. Pausa gärna filmen eller visa den flera gånger. Efter denna film passar det bra att diskutera fråga 1 och 2 i diskussionsunderlaget.

Animerad film

I materialet finns också en animerad film som beskriver huvudprinciperna i det nya arbetssättet. Även denna film kan visas på en arbetsplatsträff eller vid ett större möte eller sammankomst. Den passar också bra att titta på enskilt vid en dator för att få en repetition eller överblick av vad det nya arbetssättet med ramtid innebär. Efter denna film passar det bra att diskutera fråga 3 i diskussionsunderlaget.

Diskussionsunderlag

Till stöd för diskussionen efter filmerna finns ett diskussionsunderlag med förslag till frågeställningar utifrån olika perspektiv. Samlas i grupper om tre till sex medarbetare som diskuterar tillsammans. Lägg upp arbetsduken på bordet och låt någon föra anteckningar. Diskutera vad det nya arbetssättet innebär för just din enhet och hur det kan bidra till att öka den enskildes inflytande.

Tips: Sätt gärna upp de ifyllda diskussionsunderlagen på väggen och jämför vad olika grupper kommit fram till. Markera till exempel med en grön överstrykningspenna saker som många tagit upp och markera med en gul penna speciella frågor som kanske bara någon grupp lyft fram. Spara diskussionsdukarna till nästa arbetsplatsmöte och gå igenom ruta tre på nytt med de erfarenheter ni skaffat under arbetet utifrån anvisningarna.

Du kan beställa tryckta versioner av diskussionsunderlag, anvisningarna, anvisningarna i korthet och mallen för genomförandeplan.

Du som arbetar inom staden beställer genom stadens trycksaksportal.

Du som arbetar för en privat utförare kan beställa trycksaker genom att kontakta: 
ramtid@stockholm.se

Var noga med att ange:

  • vilket material du behöver
  • antal exemplar
  • leveransadress.

Till stöd för dialog på till exempel arbetsplatsträffar finns ett diskussionsunderlag med förslag till frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Samlas i grupper om tre till sex medarbetare som diskuterar tillsammans. Lägg upp arbetsduken på bordet och låt någon föra anteckningar. Diskutera vad det nya arbetssättet innebär för just din enhet och hur det kan bidra till att öka den enskildes inflytande.

Diskussionsunderlag för beställare (pdf, 83 kB, nytt fönster)

Diskussionsunderlag för utförare (pdf, 83 kB, nytt fönster)

Nytt arbetssätt med ramtid – så funkar det

Förbättringar i Paraplysystemet

Paraplysystemet har utvecklats för att passa arbetssätt som stödjer Ramtid. Filmen ”Förbättrat arbetssätt i hemtjänsten – del 2” beskriver förbättringarna och repeterar viktiga tankar bakom Ramtid.

Möt medarbetare som tagit fram de nya arbetssätten

Introduktionsfilm till det nya arbetssättet med ramtid. Möt medarbetare som har varit med och arbetat fram de nya rutinerna. Efter denna film passar det bra att diskutera fråga 1 och 2 i diskussionsunderlaget.

Uppdaterad